strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2016-06-29 14:59 / 6468   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2016 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 
w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 
na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych 
i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach 
i placówkach w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 roku.
Na podstawie: 
- art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), 
- art. 8 ust. 1 pkt 2  i art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 198), 
- Uchwały nr  130/2014 Rady Ministrów  z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 
  
KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY 
  
ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania organizacji zadań mających na celu zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach oświatowych  w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 roku oraz zaprasza do składania ofert realizacji projektów.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl