strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2016-12-21 08:25 / 6906   R. Ciechanowski dla dyrektorów i samorządów
Rozliczenie Programu rządowego „Wyprawka szkolna 2016/2017”

Bydgoszcz, 20 grudnia 2016 r.

WO.531.5.2016.HW                                                                                        

 

 

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin

województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

 

 

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna" uprzejmie przypominam, że zgodnie z Harmonogramem realizacji programu do 18 listopada 2016 r. konieczne było zakończenie zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.


W związku z powyższym dane proszę sporządzić poprzez aplikację internetową w formie tabel, w których należy dokonać zestawienia liczby uczniów uczestniczących w programie, kosztów oraz rozliczenia dotacji.


Zestawienie tabel i rozliczenie dotacji, proszę przesłać poprzez aplikację internetową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2017 r. Aplikacja będzie dostępna od dnia 2 stycznia 2017 r. pod adresem strony:

 

http://wyprawka.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/


Wydrukowaną wersję, po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczęcie, proszę przesłać na adres:


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem „Rozliczenie Programu Rządowego Wyprawka szkolna 2016/2017".

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Marek Gralik
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl