strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2016-12-23 13:25 / 6914   R. Ciechanowski dla dyrektorów i samorządów
Rozliczenie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za 2016 r.

Bydgoszcz, 23 grudnia 2016 r.

ZFK.3122.13.1.2016.KL                                                                                        

 

 

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin

województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

W związku z §15 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji ww. zadania do dnia 15 stycznia 2017 r. na poniżej załączonych wzorach.

 

Rozliczenie z wykorzystanego wsparcia finansowego należy przesłać na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,

ul. Konarskiego 1-3,

85-066 Bydgoszcz

 

z dopiskiem „Rozliczenie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za rok 2016".

 

Dodatkowo załącznik nr 3 i nr 4 prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: awnorowski@bydgoszcz.uw.gov.pl.

 

Załączniki:

  1. Zbiorcze zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych przez organ prowadzący;
  2. Zestawienie wydatków w podziale na szkoły;
  3. Informacja o zrealizowanych działaniach;
  4. Zestawienie ilościowe.© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl