strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2017-04-06 15:00 / 7173   A. Wnorowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Termin składania wniosków w programie „Bezpieczna+” na rok 2017

Przypominamy jednostkom samorządu terytorialnego, osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego i osobom fizycznym, będącym organami prowadzącymi szkoły, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r., poz. 972) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/972/1 , wnioski na realizację programu w 2017 r. należy składać do dnia 1 czerwca 2017 r. pocztą na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy  

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz


 lub bezpośrednio w kancelarii Kuratorium, pok. 300, z dopiskiem na kopercie „Bezpieczna+ 2017”.  Podana data jest terminem wpływu wniosków do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Wnioski muszą dotyczyć działań określonych w § 2 ust 2 i 3 przywołanego rozporządzenia.

 

Szkoły składają wnioski do własnych organów prowadzących, a organy prowadzące do własnego wniosku składanego zgodnie z niniejszą informacją dołączają wnioski szkół.


Składającym wnioski przypominamy, że adresatem dotacji powinna być konkretna szkoła (także, jeśli znajduje się w zespole szkół), a zaplanowane wydatki muszą dotyczyć roku kalendarzowego 2017.

 

Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w trakcie trwania programu w odniesieniu do danej szkoły, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie programu jest st. wizytator A. Wnorowski, tel. 52 34 97 609, 502 69 15 36 oraz pod adresem poczty elektronicznej awnorowski@bydgoszcz.uw.gov.pl

W załączeniu proponowane formularze wniosków oraz zestawienie wniosków szkół składane przez organ prowadzący.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl