strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2017-06-08 11:17 / 7327   A. Wnorowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w programie "Bezpieczna+" na rok 2017 oraz ogłoszenie II naboru wniosków

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie pełnomocnictwa nr 0030.122/BKO/2016 wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r. poz. 972) podaje do publicznej wiadomości listę organów prowadzących wraz ze szkołami, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, w ramach wspomnianego programu.

 

LP

Nazwa szkoły

Organ prowadzący

Miejscowość

Adres szkoły

Przyznana kwota

1

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem

Gmina Kamień Krajeński

Zamarte

ul. Klasztorna 1, 89-430 Kamień Krajeński

3 200,00 zł

2

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie

Gmina Obrowo

Obrowo

ul. Szkolna 4, 87-126 Obrowo

20 480,00 zł

3

Szkoła Podstawowa im. Ppor. Piotra Wysockiego w Świedziebni

Gmina Świedziebnia

Świedziebnia

87-355 Świedziebnia 51

14 240,00 zł

4

Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Gmina Miasto Włocławek

Włocławek

ul. Bukowa 38/40, 87-800 Włocławek

5 336,00 zł

5

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim

Gmina Grudziądz

Wałdowo Szlacheckie

Wałdowo Szlacheckie 57, 86-302 Wałdowo Szlacheckie

7 880,00 zł

6

Szkoła Podstawowa w Zbicznie

Gmina Zbiczno

Zbiczno

Zbiczno 150, 87-305 Zbiczno

11 857,60 zł

7

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Toruniu

Gmina Miasta Toruń

Toruń

87-100 Toruń, ul. Łąkowa 13

7 640,00 zł

8

Szkoła Podstawowa w Janikowie

Gmina Janikowo

Janikowo

ul. Biskupa Michała Kozala 3, 88-160 Janikowo

30 000,00 zł

9

Szkoła Podstawowa Nr 11 we Włocławku

Gmina Miasto Włocławek

Włocławek

ul. Papieżka 89, 87-800 Włocławek

15 528,00 zł

 

W sprawie wniosków, które nie otrzymały dotacji można kontaktować się ze st. wizytatorem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Adamem Wnorowskim pod numerem telefonu 52 34 97 609 lub 502 69 15 36

 

Równocześnie, zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ogłasza II nabór wniosków w ramach w/w  programu. Wnioski o dotacje należy dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy do dnia 22 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu).

Uwagi:

  1. Wnioski o dotacje składa organ prowadzący załączając wnioski poszczególnych szkół.
  2.  Jeśli szkoła wchodzi w skład zespołu szkół, wniosek powinien być składany przez konkretną szkołę a nie przez zespół szkół.
  3. Zaplanowane działania muszą  być zgodne z  zapisami § 2 ust. 3 pkt 1-7 rozporządzenia.
  4. Działania nie mogą być planowane w terminie innym niż rok szkolny 2017/2018.
  5. Wydatki muszą być zaplanowane nie później niż do 31 grudnia 2017 r.
  6. Zakup sprzętu w ramach programu musi być uzasadniony zaplanowanymi działaniami i musi to jasno wynikać z przedstawionego wniosku.© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl