strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2017-08-31 14:39 / 7414   R. Ciechanowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
„Wyprawka szkolna” w 2017 r. – zweryfikowane dane

Bydgoszcz, 31 sierpnia 2017 r.

 

WO.531.5.2017 .HW 


Szanowni Państwo

Prezydenci Miast

Burmistrzowie, Wójtowie

województwa kujawsko-pomorskiego,

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457), zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą, o zebranie zweryfikowanych danych ostatecznych i sporządzenie tabeli wraz z wnioskowaną kwotą dotacji celowej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym piśmie.

 

Dane, przygotowane zgodnie z załączoną tabelą, proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz do 15 września 2017 r. w formie papierowej oraz na adres poczty elektronicznej: hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl w formie edytowalnej.

 

Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty

Marek Gralik
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl