strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2019-06-06 10:43 / 8840   K. Zarembaważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2018 r.

Organy prowadzące
publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe
oraz dyrektorzy szkół podstawowych,
którzy otrzymali wsparcie finansowe
w ramach Rządowego programu
„Aktywna tablica” w 2018 r.

 

Szanowni Państwo,

 
uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica”, organy prowadzące oraz szkoły objęte wsparciem finansowym zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Terminy składania sprawozdań z realizacji programu:

  • do dnia 15 czerwca 2019 r. -szkoły objęte wsparciem finansowym składają organom prowadzącym sprawozdania - zgodnie z § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia,
  • do dnia 30 czerwca 2019 r. - organy prowadzące składają wojewodom sprawozdania - zgodnie z § 16 ww. rozporządzenia.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie przez organ prowadzący sprawozdania wraz z załącznikami:

  • w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz oraz
  • w wersji elektronicznej (EDYTOWALNEJ) na adres: awnorowski@bydgoszcz.uw.gov.pl w temacie wiadomości prosimy wpisać: "Sprawozdanie Aktywna tablica 2018 r. "

Ze względu na bardzo krótkie terminy na podsumowanie programu w skali województwa, uprzejmie proszę, aby wszystkie sprawozdania wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy do dnia 30 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu).

 

W załączeniu wzory sprawozdań, przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

1. Wzór sprawozdania – DYREKTOR SZKOŁY.
2. Wzór sprawozdania – ORGAN PROWADZĄCY.
3. Załącznik nr 1 do sprawozdania ORGANU PROWADZĄCEGO.
4. Załącznik nr 2 do sprawozdania ORGANU PROWADZĄCEGO.
5. Załącznik nr 3 do sprawozdania ORGANU PROWADZĄCEGO.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl