strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2019-07-05 13:12 / 8874   R. Ciechanowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego...

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021

 

Bydgoszcz, 5 lipca 2019 r.

WO.0712.N.1.2019.HW

 

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie

województwa kujawsko-pomorskiego

 

uprzejmie informuję, że 6 czerwca 2019 r. przyjęta została Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.

 

Program skierowany jest do dzieci i uczniów z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych.

Więcej informacji o programie w:

  • Uchwałe nr 50/2019 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021;
  • Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.

Jednocześnie proszę Państwa o przekazanie zbiorczych informacji o obecnie występujących potrzebach uwzględniających zarówno liczbę dzieci i uczniów, dla których należy uruchomić pomoc, jak i niezbędne środki na realizację tej pomocy, obliczone zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wraz z podziałem na poszczególne kategorie wsparcia (tabela w załączeniu).

 

Proszę o przesłanie ww. danych do 26 lipca 2019 r., natomiast w przypadku występowania dalszych zdarzeń, niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 24 września 2019 r. na adres hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl.

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Marek Gralik
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl