strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

dyrektorzy placówek - wszyscyList Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpiecznych wakacji2019-06-13
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieKomunikat w sprawie terminów narad z dyrektorami szkół inaugurujących rok szkolny 2019/20202019-06-13

dla dyrektorów i samorządów Badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych TIMMS 2019
Badanie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study - Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych) w skali międzynarodowej jest koordynowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych – IEA z siedzibą w Amsterdamie, a w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.Obok badania PISA, TIMSS jest najważniejszym międzynarodowym porównawczym badaniem edukacyjnym. Jest to też badanie o najdłuższej tradycji: przeprowadzono je w latach: 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 i 2015 roku. W pierwszej edycji uczestniczyło 41 krajów, w 2007 roku – 48 krajów, w 2011 – 63 kraje, w 2015 roku – 49 krajów. Polska wzięła do tej pory udział w TIMSS dwukrotnie – w roku 2011 i 2015.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-12-04 15:38 / 8531    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Badanie PISA 2018 ważna informacja
Instytut Badań Edukacyjnych przystępuje do realizacji siódmej edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów). Jest to największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów na świecie. Realizowane co 3 lata od 2000 roku we wszystkich krajach OECD, a także w kilkudziesięciu krajach partnerskich. Polska od początku uczestniczy w badaniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-12-14 12:20 / 7749    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Bezpłatny projekt naukowo-badawczym pt. „Młodzicyfrowi.pl”.
Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG z siedzibą w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkie szkoły w Polsce do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM projekcie naukowo-badawczym pt. „Młodzicyfrowi.pl”. Projekt stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 2015-2016, które dotyczyły problemu nałogowego korzystania ze smartfonów przez młodzież szkolną w Polsce.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2017-09-28 15:10 / 7514    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Raport pt. Nastolatki 3.0
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuję, że Instytut Badawczy NASK opublikował raport pt. Nastolatki 3.0 . Raport ten zawiera wyniki badań, które dotyczą różnych aspektów aktywności uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Internecie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2017-09-20 09:59 / 7480    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zgodnie z organizowanym corocznym badaniem potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli określonym w Zarządzeniu nr 43/2017 z dnia 9 marca 2017 r. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania zespołu badawczego do przeprowadzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim prosi o wypełnienie ankiet znajdujących się na stronie Internetowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2017-04-04 14:58 / 7158    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Czwarta edycja badania PIRLS
Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji czwartej edycji badania PIRLS, które jest prowadzone co 5 lat. Program PIRLS w skali międzynarodowej jest koordynowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych — IEA z siedzibą w Amsterdamie, a w naszym kraju przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-02-16 11:07 / 6162    M. Piechocka

dla dyrektorów i samorządów Badanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zgodnie z organizowanym corocznym badaniem potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli określonym w Zarządzeniu nr 7/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania zespołu badawczego do przeprowadzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli w województwa kujawsko-pomorskiego załącza 6 arkuszy zawierających proponowaną tematykę szkoleń rady pedagogicznej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 6 2015-02-16 08:20 / 5170    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Ankieta na temat polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach
Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Fundacją Dzieci Niczyje zaprasza pracowników szkół oraz przedszkoli do wypełnienia ankiety na temat polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach. Badanie realizowane jest w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-12-15 10:25 / 5055    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi w roku 2014 Badanie nauczania filozofii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W ramach tego badania udało się dotrzeć do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w których- zgodnie z informacjami zawartymi w Systemie Informacji Oświatowej- nauczana jest filozofia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-10-16 12:12 / 4860    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Prośba o wypełnienie ankiety Ministerstwa Edukacji Narodowej ważna informacja
Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się z prośbą do dyrektorów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży (licea ogólnokształcące, technika oraz zasadnicze szkoły zawodowe) –z wyłączeniem szkół artystycznych, szkół przy podmiotach leczniczych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, o wypełnienie krótkiej ankiety, dotyczącej prowadzonych przez szkołę elektronicznych dzienników.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-30 11:20 / 4811    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl