strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

dyrektorzy placówek - wszyscyList Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do Nauczycieli Pracujących.2019-04-17
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkiePismo do dyrektorów w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów w czasie strajku nauczycieli2019-04-12

dla dyrektorów i samorządów Badanie „Laboratorium myślenia”- diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych w Polsce
Instytut Badań Edukacyjnych przystępuje do realizacji czwartego cyklu badania kompetencji z przedmiotów przyrodniczych. Jest to badanie niezmiernie ważne dla polskiego systemu edukacji mające na celu całościowe sprawdzenie umiejętności absolwentów gimnazjów z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-08-18 07:49 / 4661    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Badanie „Uwarunkowania Umiejętności Komunikacyjnych Dziecka”
Instytut Badawczy Millward Brown na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych i przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej realizuje badanie „Uwarunkowania Umiejętności Komunikacyjnych Dziecka”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-06-02 09:29 / 4579    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych – Instytut Badań Edukacyjnych
Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza szkoły do udziału w Diagnozie umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych (DUMa) - dobrowolnego badania kompetencji matematycznych uczniów klas V.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-04-23 10:45 / 4485    J. Jendykiewicz-Owczarek

dla dyrektorów i samorządów Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych (DUMa)
Instytut Badań Edukacyjnych planuje przeprowadzić badanie Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych (DUMa), które ma sprawdzić kompetencje matematyczne uczniów klas V. Swoją formą i rodzajem użytych w nim zadań będzie nawiązywało do sprawdzianu po szkole podstawowej, który w roku 2015 po raz pierwszy będzie oparty na wymaganiach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-03-26 14:55 / 4419    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Konsultacje krajowe w ramach europejskiego usystematyzowanego dialogu z młodzieżą
Przekazujemy w załączeniu list zapraszający młodych ludzi do wzięcia udziału w konsultacjach krajowych, prowadzonych w ramach europejskiego usystematyzowanego dialogu z młodzieżą.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-01-16 09:05 / 4216    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Badanie potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w zakresie rozwoju zawodowego
Instytut Badań Edukacyjnych informuje o realizacji projektu systemowego, którego częścią jest projekt pt.: "Badanie potrzeb nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki w zakresie rozwoju zawodowego".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-10-31 13:10 / 3999    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Badanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli w 2013 r. ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, przystępuje do badania potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Badanie zakłada przeprowadzenie ankiety na poziomie organów prowadzących oraz na poziomie szkół. Do zebrania danych zbiorczych zostaną przygotowane formularze, które będą opublikowane w systemie PIKO na początku marca 2013 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 7 2013-02-28 13:40 / 3403    A. Wnorowski

informacje ogólne List zapraszający młodzież do wzięcia udziału w konsultacjach_PREZ IR ważna informacja
W załączeniu zamieszczono list, w którym Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – pan Maciej Jakubowski zaprasza młodych ludzi do wzięcia udziału w konsultacjach odbywających się w ramach dialogu usystematyzowanego. Celem debaty prowadzonej pod przewodnictwem irlandzkiej prezydencji jest określenie znaczenia jakości pracy z młodzieżą oraz znalezienie sposobu dla zapewnienia młodemu pokoleniu pełnego uczestnictwa w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-01-24 12:23 / 3336    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Ankieta internetowa - Monitorowanie oferty edukacyjnej szkół w roku szkolnym 2012/2013 ważna informacja
Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (publiczne i niepubliczne) do wypełnienia ankiety internetowej, celem której jest zebranie informacji o ofercie edukacyjnej, przygotowanej na rok szkolny 2012/2013, w odpowiedzi na zmiany w systemie kształcenia zawodowego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-10-25 14:32 / 3102    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Badanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli w roku 2012 ważna informacja
Zgodnie z art. 31 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, przystępuje do badania potrzeb edukacyjnych nauczycieli.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 6 2012-03-02 09:12 / 2624    A. Wnorowski


<<< nowsze informacje     1  [2]  3  4  5     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl