strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

dyrektorzy placówek - wszyscyList Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do Nauczycieli Pracujących.2019-04-17
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkiePismo do dyrektorów w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów w czasie strajku nauczycieli2019-04-12

dla dyrektorów i samorządów Monitorowanie w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych ważna informacja
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje dla Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu informację o realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych tj. w formach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego ( Dz. U. Nr 136, poz.1116 ). W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadzone zostanie monitorowanie w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych. Badanie zostanie przeprowadzone on-line.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2010-05-21 14:40 / 1232    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Badanie na temat upowszechnienia wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym
Szanowni Państwo Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2010-02-05 14:34 / 1005    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Badanie w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego "Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych..."
Badanie w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego "Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2009-12-04 13:34 / 896    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Ankiety ewaluacyjne wdrażania podstawy programowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie realizują wielokomponentowy projekt Wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu został zrealizowany w terminie od 15 maja do 15 czerwca 2009 r. Komponent informacyjny.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2009-08-06 10:03 / 646    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Ankieta dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych - W przyszłość z Einsteinem
Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz języków obcych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2009-03-18 12:15 / 472    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Pismo do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów woj. kujawsko-pomorskiego w sprawie diagnozy potrzeb nauczycieli w zakresie języków obcych ważna informacja
Diagnoza - języki obce finansowane z PO KL
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2009-03-16 09:50 / 463    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Ankieta dotycząca badania nauczania religii i etyki ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2009-03-12 14:05 / 462    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Innowacyjne zarządzenie w polskiej oświacie. Konferencja ogólnopolska pod patronatem MEN, w dniu 15.04.2009 r. w Poznaniu ważna informacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu organizuje badania ankietowe wśród dyrektorów (szkół) i wicedyraktorów szkół i placówek oświatowych. Badania dotyczą określenia roli i miejsca badań marketingowych w zarządzaniu oświatą
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2009-03-02 15:15 / 442    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Badania w ramach IV edycji programu PISA ważna informacja
Państwo Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2009-01-21 12:40 / 382    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów ZIELONE SZKOŁY ważna informacja
Dyrektorzy placówek oświatowych woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2008-12-15 10:40 / 356    J. Popielewski


<<< nowsze informacje     1  2  3  [4]  5     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl