strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2010-02-05 14:34 / 1005   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Badanie na temat upowszechnienia wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym

Bydgoszcz, 2010.02.05

 

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych

 

 

          Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej przeprowadza w szkołach badania na temat upowszechniania wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym. Celem badania jest uzyskanie informacji o skali nauczania o prawie humanitarnym, nauczanych treściach oraz sposobach realizowania zajęć poświęconych temetyce prawa humanitarnego,
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Polska zobowiązana jest do upowszechniania treści dotyczących prawa humanitarnego poprzez zobowiązania międzynarodowe opisane w poniższych dokumentach:

-        4 Konwencje Genewskie o ochronie ofiar wojny,  z dnia 12.08.1949 r.

-        Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z Regulaminem Wykonawczym do tej konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, z dnia 14.05.1954 r.  

-        Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich, z dnia 12.08.1949 r. dotyczacy ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych ( Protokół I i II)

-        Protokół dodatkowy do Konwencji Genewskich, z dnia 12.08.1949 r. dotyczący przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego ( Protokół  III )

-        Konwencja o prawach dziecka z dni 20.11.1989 r.( wejście w życie w stosunku do Polski 7.07.1991 r.)

-        Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci
w konflikty zbrojne, z dnia 25.05.2000 r.

-        Zarządzenie nr 32 z dnia 25.11.2008 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw wdrażania i monitorowania programu "Odkrywamy Prawo Humanitarne" w szkołach i placówkach oświatowych

-        Zalecenia końcowe Komitetu Praw Dziecka po rozpatrzeniu wstepnego raportu Polski
(CRC/C/OPAC/FOL/1) na posiedzeniu 1436 i 1437  w dniu 22.09.2009 r. i na posiedzeniu 1453 w dniu 2.10.2009 r.

Badanie zostanie zrealizowane z wykorzystaniem elektronicznej wersji ankiet dla nauczycieli oraz dla uczniów.

Ankiety będą dostepne od 1 lutego do 31 marca 2010 r., pod adresem:

http://www.ankiety.codn.edu.pl/ 

           Uprzejmie proszę Państwa dyrektorów wytypowanych szkół o udział w badaniu
i poinformowanie Kuratora Oświaty o terminie zakończenia badania. Informację proszę przesłać w formie elektronicznej na adres:
ebrylewska@ko-bydgoszcz.internetdsl.pl

 

Szkoły wytypowane do badań zleconych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej określa załącznik nr 1.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Wicekurator Oświaty

Ewa Ludwikowska

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl