strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2010-05-26 07:49 / 1240   J. Popielewskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Badanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli w roku 2010

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa,

Prezydenci Miast, 

Starostowie,

Burmistrzowie, 

Wójtowie, 

Dyrektorzy szkół i placówek

województwa kujawsko-pomorskiego 

 

 

 

Zgodnie z zapisami art.31 pkt. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, we współpracy z publicznymi placówkami doradztwa i doskonalenia nauczycieli: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku oraz z Ośrodkiem Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego w Grudziądzu, Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu oraz Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku,  przystępuje do badania potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Poniżej umieszczamy wzory ankiet adresowanych do poszczególnych grup respondentów. Badanie zakłada przeprowadzenie ankiety na poziomie organów prowadzących wśród wskazanych pracowników oraz na poziomie szkół i placówek wśród dyrektorów i nauczycieli.

 

Dla zebrania danych przygotowaliśmy arkusze zbiorcze. Prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą instrukcją:

 

1. Proszę wybrać właściwe ankiety spośród umieszczonych pod instrukcją:

a) dotyczącą potrzeb pracowników jednostek samorządu terytorialnego (wybierają jednostki samorządu terytorialnego) – załącznik nr 1;

b) dotyczącą potrzeb dyrektorów szkół (wybiera dyrektor szkoły) – załącznik nr 2;

c) dotyczącą potrzeb nauczycieli (wybiera dyrektor szkoły) – załącznik nr 3;

d) dotyczącą potrzeb dyrektorów i nauczycieli w zakresie kompetencji pedagogicznych nauczycieli (wybiera dyrektor szkoły) - załacznik nr 4.

2. Ankiety należy powielić i przekazać nauczycielom (pracownikom j.s.t) do wypełnienia.

3. Wyniki badań proszę wpisać do odpowiedniej karty arkusza zbiorczego – załącznik nr 5.

4. Wypełniony arkusz zbiorczy przesłać najpóźniej do dnia 14.06. 2010 r. drogą elektroniczną na adres awnorowski@ko-bydgoszcz.internetdsl.pl.

5. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z wizytatorem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, panem Adamem Wnorowskim pod numerem telefonu (52) 34 97 622.

 

UWAGI:

1. W zespołach szkół dyrektor, bez względu na to czy dany nauczyciel uczy tylko w jednej czy w większej liczbie szkół, przyporządkowuje go tylko do jednej szkoły (najlepiej tej, w której nauczyciel ma największa liczbę godzin).

2. Ankiet ani arkuszy zbiorczych proszę nie przesyłać do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w wersji papierowej.

3. W tytule przesłanej poczty elektronicznej proszę obowiązkowo wpisać: BADANIE POTRZEB – nazwa szkoły (np. SP w XXXX) lub j.s.t. (np. Miasto i Gmina XXX).

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl