strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2010-07-13 13:31 / 1348   K. Mikulskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Prośba o wypełnienie ankiety dotyczącej kształcenia zawodowego

Państwo

Marszałek,

Prezydenci i Starostowie

Organy Prowadzące

Szkoły Ponadgimnazjalne

 

W związku z pismem Dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy prosi o wypełnienie dołączonej ankiety i po wypełnieniu przesłanie jej do Wydziału Strategii i Rozwoju Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1/3, 85-066 Bydgoszcz, pokój 302 lub pocztą elektroniczną na adres kmikulski@bydgoszcz.uw.gov.pl.

Celem ankiety jest zebranie informacji dotyczących stopnia realizacji porozumień zawartych pomiędzy podmiotami oświatowymi a organizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi oraz ich wpływu na poprawę kształcenia zawodowego, a w szczególności kształcenia praktycznego w roku szkolnym 2009/2010.

 

Wyniki ankiety będą wykorzystane do opracowania raportu z realizacji porozumień w skali kraju.

 

Ze względu na powagę problemu prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety w terminie do dnia 5 sierpnia 2010 r.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl