strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2011-03-11 10:15 / 1849   A. Borysiakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Badanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli w roku 2011

Bydgoszcz, 2011-02-17

 

WSiR/BI/0712/1/11

 

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa,

Prezydenci Miast, Starostowie,

Burmistrzowie, Wójtowie,

Dyrektorzy szkół

 

Informuję, że zgodnie z zapisami art. 31 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, we współpracy z publicznymi placówkami doradztwa i doskonalenia nauczycieli: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku oraz z Ośrodkiem Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego w Grudziądzu, Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu oraz Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku,  przystępuje do badania potrzeb edukacyjnych nauczycieli.

 

Badanie zakłada przeprowadzenie ankiety na poziomie organów prowadzących wśród wskazanych pracowników oraz na poziomie szkół wśród dyrektorów i nauczycieli.

 

Do zebrania danych zbiorczych zostaną przygotowane formularze, które będą opublikowane w systemie PIKO  na początku marca 2011 roku.

 

Uprzejmie proszę o postępowanie zgodnie z instrukcją – załącznik nr 1.

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Iwona Waszkiewicz

 

 

Spis załączników:

Załącznik nr 1 – Instrukcja.

Załącznik nr 2 – Ankieta dotycząca potrzeb pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 3 – Ankieta dotycząca potrzeb dyrektorów szkół.

Załącznik nr 4 – Ankieta dotycząca potrzeb nauczycieli.

Załącznik nr 5 – Ankieta dotycząca potrzeb nauczycieli w zakresie kompetencji pedagogicznych.

Załącznik nr 6 – Ankieta dotycząca potrzeb dyrektorów szkół w zakresie kompetencji pedagogicznych.

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl