strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2016-02-16 11:07 / 6162   M. Piechocka dla dyrektorów i samorządów
Czwarta edycja badania PIRLS

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji czwartej edycji badania PIRLS, które jest prowadzone co 5 lat. Program PIRLS w skali międzynarodowej jest koordynowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych — IEA z siedzibą w Amsterdamie, a w naszym kraju przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W okresie 11 kwietnia – 3 czerwca 2016 r. odbędzie się główny etap badania, który obejmie 150 wylosowanych szkół podstawowych. Sprawą kluczową dla powodzenia badania, a tym samym sformułowania poprawnych wniosków o poziomie wiedzy polskich czwartoklasistów, jest uczestnictwo w nim wszystkich wylosowanych szkół. W losowaniu wykorzystane zostały złożone procedury statystyczne.

Wyniki badania PIRLS są opracowywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym oraz ogólnokrajowym i nie będą wykorzystane ani do oceny pracy poszczególnych szkół, ani też indywidualnej wiedzy i umiejętności uczniów. Procedura badania z tego względu nie pozwala także na ujawnianie szkół biorących w nim udział. W gestii dyrekcji szkół pozostaje decyzja o udostępnianiu wiedzy o swoim uczestnictwie w badaniu PIRLS.

Podczas realizacji badania przestrzega się postanowień Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu Cywilnego.

Wylosowane szkoły otrzymają list Ministra Edukacji Narodowej.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl