strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2009-08-06 10:03 / 646   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Ankiety ewaluacyjne wdrażania podstawy programowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół

 

          Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie realizują wielokomponentowy  projekt Wdrażania podstawy programowej  wychowania  przedszkolnego  i  kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu został zrealizowany w terminie od 15 maja do 15 czerwca 2009 r. Komponent informacyjny.

          Kolejnym etapem jest ewaluacja przeprowadzonych szkoleń nauczycieli w ramach rady pedagogicznej. Procedura ewaluacji zakłada wypełnienie ankiety przez dyrektorów losowo wybranych szkół i przesłanie ich pod wskazany adres Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu do 10 września 2009 r.

          Proszę Dyrektorów wybranych szkół województwa kujawsko-pomorskiego, do których już zostały przesłane drogą elektroniczną i pocztową ankiety, o terminowe ich wypełnienie i przesłanie na adres:

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Kanclerska 31

60-327 Poznań

tel. (0-61) 858 47 00

odn@odn.poznan.pl

Kujawsko-Pomorski

Wicekurator Oświaty

Ewa Ludwikowska
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl