strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Badania i ankiety

2017-04-04 14:58 / 7158   K. Mikulskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół, placówek  województwa kujawsko-pomorskiego

Kuratorium   Oświaty  w  Bydgoszczy na podstawie Zarządzenia nr 43/2017  z dnia 9 marca 2017 r. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania zespołu badawczego do przeprowadzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim prosi o wypełnienie ankiet znajdujących się na stronie Internetowej pod adresem

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/diagnoza 

Kodem dostępu do ankiety jest Identyfikator (login) do PIKO (Panel Informacyjny Kuratorium Oświaty).

 

Informujemy, że proponowana tematyka przeprowadzenia szkoleń w 2017r.,  dla  nauczycieli czynnych zawodowo z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach XVIII edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych, wynikać będzie z analizy wniosków sformułowanych przez pracowników nadzoru pedagogicznego po realizacji ewaluacji zewnętrznej oraz kontroli w szkołach i placówkach województwa. W szkoleniach zostaną uwzględnione kierunki rozwoju oraz polityka oświatowa państwa i regionu, jak również zagadnienia wynikające z potrzeb nauczycieli.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy prosi  o wskazanie przez dyrektora, w określonym załączniku  - pożądanej tematyki wynikającej z potrzeb danej szkoły. 

Wyniki badania potrzeb nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. posłużą do:

a)    stworzenia katalogu form szkoleniowych finansowanych z art. 70a KN  przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty (realizację zamówienia publicznego zaplanowano na rok 2017);

b)    określenia zakresu organizacyjnego i merytorycznego wsparcia poszczególnych szkół i placówek przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli. 

 

Wypełnienie ankiet prosimy dokonać w terminie do 12 kwietnia 2017 r.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl