strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Innowacje w edukacji

2016-08-10 07:54 / 6390   K. Mikulskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Pilotażowe wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej na podstawie innowacji pedagogicznych

Bydgoszcz, 13  maja 2016 r.

WRE.021.3.29.2016.KM

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek

województwa kujawsko-pomorskiego

 

Nawiązując do zapowiedzi wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej, wyrażonej wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszam Państwa dyrektorów i nauczycieli szkół do udziału
w Pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.


Celem pilotażu jest testowanie dostępnych rozwiązań wprowadzających nauczanie programowania do edukacji formalnej, w tym programów nauczania opartych na projekcie nowej podstawy programowej, rekomendowanie do powszechnego wdrożenia najskuteczniejszych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz uruchomienie narzędzi wsparcia dla  nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej ułatwiających samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

 

Innowacja pedagogiczna w zakresie nauczania programowania realizowana w szkołach publicznych i placówkach winna rozpocząć się od pierwszej i czwartej klasy szkoły podstawowej, pierwszej klasy gimnazjum i pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Innowację pedagogiczną proszę zaplanować na 3 lata szkolne począwszy od 1 września 2016 roku. Innowacja może być rozszerzona na pozostałe klasy danego etapu edukacyjnego. Cele, charakterystyka oraz działania szkoły w ramach innowacji wprowadzającej nauczanie programowania znajdują się w załączniku. 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ministerstwa  

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zgloszenia-do-udzialu-w-pilotazowym-wdrozeniu-nauczania-programowania.html

 

Propozycje zmian do projektu nowej podstawy programowej

 

Projekt nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego

 

Szkoły i placówki zainteresowane Pilotażowym wdrożeniem programowania zapraszam do zgłoszenia innowacji pedagogicznej do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty zgodnie z zasadami i poprzez formularz znajdujący się w załączeniu.

 

Zachęcamy także do udziału w pilotażu szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych poprzez zgłaszanie informacji o realizacji autorskich programów nauczania dotyczących programowania poprzez formularz.

 

Zgłoszenie należy przesłać na adres Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z napisem na kopercie „Pilotażowe wdrożenie nauczania programowania”.

 

Formularz zgłoszenia należy także przesłać emailem na adres: kmikulski@bydgoszcz.uw.gov.pl 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl