strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Innowacje w edukacji

2016-08-10 07:53 / 6433   K. Mikulskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Innowacje w edukacji

Innowacje pedagogiczne

 

Nowatorstwo pedagogiczne to nowe rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poszerzenie lub modyfikację realizowanych w szkole/placówce celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły. 
Współczesna szkoła powinna rozwijać kompetencje, które pomogą uczniom sprostać wyzwaniom rynku pracy i społeczeństwa wiedzy.

Skuteczność całego systemu oświaty zależy od efektywności działania poszczególnych szkół. Szkoła winna wspierać uczniów w rozwoju, a nauczyciele doskonalić metody i warunki nauczania i wychowania, ulepszać organizację pracy oraz podnosić kompetencje.

Za nowatorskie mogą być uznane działania, które:

- są nowością w kulturze organizacyjnej danej szkoły lub placówki,
- wykraczają poza zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, 
- odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby uczniów. 

 

Pilotażowe wdrożenie nauczania programowania

W obecnych czasach komputeryzacja ma ogromny wpływ na zmiany zachodzące w nauce i edukacji. Kształcenie tylko umiejętności korzystania z aplikacji komputerowych oraz komunikacji w sieci jest niewystarczające, ponieważ informatyka, a w szczególności programowanie mają zastosowanie we wszystkich obszarach naszego życia.

Umiejętność programowania jest uważana za jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku. Rozwija logiczne i abstrakcyjne myślenie, układanie algorytmów, umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów. Buduje kompetencje przydatne na zajęciach z innych przedmiotów, jak i później w różnych zawodach, niekoniecznie informatycznych.

 

Zachęcamy szkoły do udziału w Pilotażowym wdrożeniu nauczania programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl