strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Innowacje w edukacji

2016-08-05 11:48 / 6460   K. Mikulskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Pilotażowe wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej - propozycja realizacji

Posiadając wieloletnie doświadczenie w tworzeniu technologii i rozwiązań dla edukacji na wszystkich jej etapach w Polsce oraz na arenie międzynarodowej realizowane przez Learnetic S.A. przedstawiamy propozycję działań propagujących Projekt w oparciu o prowadzone działania publiczne, niekomercyjne, w zakresie popularyzacji edukacji cyfrowej.

Dotychczasowa społeczna, niekomercyjna działalność polegała na:

1.Udostępnianiu szkołom w pełni bezpłatnej platformy edukacyjnej mCourser (www.mCourser.pl), która z jednej strony jest bardzo zaawansowanym LMS-em, z drugiej zaś platformą dostarczania  dla szkół otwartych i płatnych treści edukacyjnych, a także systemem do testowania oraz walidacji treści interaktywnych.

 

2.Udostępnianiu nauczycielom w pełni darmowej platformy mInstructor (www.mInstructor.pl) przeznaczonej do tworzenia i dzielenia się interaktywnymi treściami edukacyjnymi. Od lipca br. będzie dostępny w mInstructor nowy addon, powstały z myślą o tworzeniu przez nauczycieli interaktywnych zasobów do nauczania programowania.

Treści tworzone na mInstructor’ze mogą być natychmiast wykorzystywane przez nauczycieli w środowisku mCourser’a jako prace domowe, testy, sprawdziany. Na platformie powstało już kilkaset wartościowych zasobów stworzonych przez i dla nauczycieli (https://www.minstructor.pl/public/spaces/).

 

3.Przygotowaniu i udostępnianiu jako zasoby otwarte (Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska) interaktywnych wersji podręczników „Nasz Elementarz” i „Nasza Szkoła” opracowanych na podstawie wersji drukowanych wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jest kontynuowane opracowywanie podręczników do kolejnych klas.

 

4.Przygotowaniu i udostępnianiu jako zasoby otwarte (Creative Commons Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska) interaktywnych wersji arkuszy sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych, które zrealizowaliśmy na podstawie plików PDF udostępnianych przez CKE.

 

5. Współorganizacji, z Panem Profesorem Maciejem Sysło i Jego Zespołem z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na platformie mCourser międzynarodowego konkursu wiedzy informatycznej Bóbr, w którym wzięło udział ponad 1200 szkół i ponad 13 tysięcy uczniów.

(http://www.bobr.edu.pl)

http://www.learnetic.pl/konkurs-informatyczny-bobr-2015-czyli-wiesci-z-zeremi-2/

 

6.Przygotowaniu i udostępnianiu nieodpłatnym (w wersji cyfrowej i papierowej) darmowych podręczniki dla nauczycieli pomagających korzystać z nowych technologii w edukacji.

 

7. W kontekście realizacji wytycznych pilotażowego wdrożenia programowania w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach przygotowano nieodpłatny, pozbawiony reklam serwis internetowy (https://ppki.info), który udostępniony w domenie publicznej jest dedykowany w całości Projektowi.

Konstrukcja serwisu, w obecnym kształcie, została zaprojektowana w oparciu o wnioski z licznych dyskusji z praktykami (nauczycielami szkolnymi i akademickimi, edukatorami, realizatorami projektów edukacyjnych), którzy zajmują się edukacją informatyczną i medialną.

Użytkownicy serwisu będą mieli możliwość korzystania z informacji, dostępu do opisu dobrych praktyk, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Uzyskają dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych na wszystkich etapach edukacyjnych.

Serwis zostanie powiązany z bezpłatna platformą edukacyjną mCourser (www.mCourser.pl), dzięki czemu interaktywne treści edukacyjne będzie można wykorzystać i używając w procesie lekcyjnym.

Docelowo serwis obejmie następujące zagadnienia:

  • informacje o podstawie programowej,
  • najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące wdrażania podstawy programowej,
  • propozycje scenariuszy lekcji,
  • propozycje zasobów interaktywnych,
  • opis dobrych praktyk realizowanych w latach poprzednich,
  • publikacje autorskich programów nauczania programowania oraz innowacji pedagogicznych realizowanych w formie zajęć obowiązkowych lub dodatkowych,
  • informacje popularyzujące konkursy programistyczne/informatyczne na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

Jednocześnie serwis jest  wzbogacony o możliwość tworzenia przez nauczycieli własnych interaktywnych materiałów edukacyjnych.

Tworzone i udostępnianie przez nauczycieli interaktywne materiały dydaktyczne innym nauczycielom, dzięki wykorzystaniu istniejącego narzędzia, będą miały charakter otwartych zasobów - Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Na dzień dzisiejszy serwis (https://ppki.info) jest przygotowany jako wersja demonstracyjna. W związku z tym nie wszystkie treści zostały na nim jeszcze zamieszczone. W ciągu najbliższych tygodni serwis będzie sukcesywnie uzupełniany.

 

 Więcej informacji udziela Bożena Szumacher

Dyrektor Sprzedaży Polska

Learnetic S.A.

 +48 534 227 665

bozena.szumacher@learnetic.com

www.learnetic.pl
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl