strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

dyrektorzy placówek - wszyscyKuratoriom Oświaty w Bydgoszczy - wolne miejsca w szkołach - PILNE !!!2019-07-18
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieKomunikat w sprawie terminów narad z dyrektorami szkół inaugurujących rok szkolny 2019/20202019-06-13

dla dyrektorów i samorządów Inauguracja cyklu spotkań, konkursów i imprez skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
19 lutego br. w Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy zainaugurowano cykl spotkań, konkursów i imprez skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowanych w ramach Forum Dyrektorów Szkół Specjalnych i Integracyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku szkolnym 2015/2016. Program został objęty patronatem honorowym: Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy i Prezydenta Miasta Bydgoszczy, a także patronatem medialnym TVP 3 Bydgoszcz oraz Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 56 liczba załączników 0 2016-02-22 12:13 / 6191    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu profilaktycznego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną „Wybieram zdrowie – wybieram życie
Składamy podziękowania za tak liczny udział w wojewódzkim konkursie profilaktycznym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną „Wybieram zdrowie – wybieram życie”, którego celem było rozwijanie uzdolnień i pasji, ale także wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 21 liczba załączników 1 2016-02-09 14:29 / 6149    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Jasełka na oddziale psychiatrii sądowej dla młodzieży Szpitala Wojewódzkiego w Świeciu
22 grudnia 2015 roku w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu na oddziale VI psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży odbyło się przedstawienie jasełkowe. W szpitalu istnieją Oddziały zamiejscowe Gimnazjum Specjalnego nr 5 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, dzięki czemu młodzież może kształcić się i rozwijać, jak również uczestniczyć w zajęciach wychowawczych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2015-12-23 13:08 / 6031    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów 70-lecie istnienia Zespołu Szkół nr 14 w Bydgoszczy
5 grudnia 2015r. w samo południe w bydgoskim Pałacu Młodzieży odbyła się uroczysta gala uświetniająca 70-lecie istnienia Zespołu Szkół nr 14 w Bydgoszczy przy ul. Kcyńskiej 49. Uroczystość poprowadzili: nauczycielka - pani Joanna Czaplewska, Michalina Sidrów -absolwentka szkoły oraz Szymon Kurkiewicz - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Wystąpili także uczniowie w chórze szkolnym "Cantabile", Mała Orkiestra, zespół folklorystyczny "Wesołe Kakaludy", a także młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół nr 14. Obchody 70-lecia uświetniły również filmy upamiętniające historię placówki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2015-12-23 08:37 / 6022    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną "Wybieram zdrowie - wybieram życie" ważna informacja
Pani Jolanta Metkowska - p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Pani Małgorzata Błaszkiewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu zapraszają do udziału w wojewódzkim konkursie profilaktycznym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną „Wybieram zdrowie – wybieram życie”. Warunki i zasady udziału w konkursie pn. „Wybieram zdrowie – wybieram życie” określa załączony regulamin. Konkurs na plakat lub folder profilaktyczny jest organizowany w ramach działań wzmacniających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w województwie kujawsko pomorskim.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2015-12-21 12:30 / 5940    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów „Masz prawo być inny” - 15 lat Integracji w Zespole Szkół nr 8
W 2000 roku, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, w Zespole Szkól nr 8 powstała pierwsza klasa integracyjna. Czas szybko mijał na wytężonej pracy i 4 grudnia 2015 roku placówka świętowała 15 – lecie integracji. Uroczystość swą obecnością uświetnili przedstawiciele władz oświatowych, Pani Jolanta Metkowska – p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Pani Teresa Lubas – inspektor Wydziału Edukacji i Sportu, dyrektorzy szkół i placówek integracyjnych oraz specjalnych z terenu miasta Bydgoszczy, rodzice, absolwenci. Prezentacjom muzycznym, tanecznym, teatralnym wszystkich klas i oddziałów integracyjnych towarzyszyły niezapomniane przeżycia. Chwile wspomnień i wzruszeń dostarczyły wystąpienia rodziców i absolwentów. Pan dyrektor Eugeniusz Sobieraj osobom szczególnie zasłużonym wręczył okolicznościowe statuetki „Ty jesteś – ja jestem – bądźmy razem”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2015-12-09 08:29 / 5977    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Akcja „Żyj zdrowo kolorowo. Młodzieżowa kampania profilaktyczna”
27 listopada 2015 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 odbyła się akcja „Żyj zdrowo kolorowo. Młodzieżowa kampania profilaktyczna”. Jej celem było promowanie zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2015-12-02 08:37 / 5945    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Pilne! Wniosek oprzyznanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związanych ze świętami ważna informacja
Pani Jolanta Metkowska - p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Pani Małgorzata Błaszkiewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu zapraszają do udziału w wojewódzkim konkursie profilaktycznym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną „Wybieram zdrowie – wybieram życie”. Warunki i zasady udziału w konkursie pn. „Wybieram zdrowie – wybieram życie” określa załączony regulamin. Konkurs na plakat lub folder profilaktyczny jest organizowany w ramach działań wzmacniających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w województwie kujawsko-pomorskim.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-11-27 08:28 / 5934    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Konferencja „Porozmawiajmy o zdrowiu uczniów szkół specjalnych”.
Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, ale także stan pełnego fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego dobrego samopoczucia – podaje Światowa Organizacja Zdrowia. O wszystkich aspektach zdrowia uczniów z niepełnosprawnością dyskutowali specjaliści podczas konferencji „Porozmawiajmy o zdrowiu uczniów szkół specjalnych”. Sympozjum odbyło się 19 listopada 2015r. w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy przy ul. Jesionowej 3a. Zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „DAR” we współpracy z Zespołem Szkół nr 30.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2015-11-24 12:23 / 5924    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów VIII Ogólnopolska Konferencja "Budowanie poczucia sukcesu u uczniów ..."
17 października 2015 r. w sali konferencyjnej Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla nauczycieli, pedagogów i psychologów zorganizowana przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. Tegoroczne wykłady dotyczyły tematu „Budowanie poczucia sukcesu u uczniów – w tym przewlekle chorych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Patronatem honorowym konferencję objęli: Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko – Pomorski, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa – Pomorskiego , Jolanta Metkowska – p.o. Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty i Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2015-10-28 08:35 / 5838    A. Borysiak


<<< nowsze informacje     1  2  3  [4]  5  6  7     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl