strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

dyrektorzy placówek - wszyscyKuratoriom Oświaty w Bydgoszczy - wolne miejsca w szkołach - PILNE !!!2019-07-18
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieKomunikat w sprawie terminów narad z dyrektorami szkół inaugurujących rok szkolny 2019/20202019-06-13

dla dyrektorów i samorządów XVI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Drużyn 11 – Osobowych Olimpiad Specjalnych
W dniach od 1 do 4 października br. na boiskach "Zawiszy" odbył się XVI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Drużyn 11 – Osobowych Olimpiad Specjalnych. Przy organizacji imprez Olimpiad Specjalnych duży udział miał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy. Przy zawodach pracowali nauczyciele Ośrodka, a reprezentację województwa kujawsko-pomorskiego i wolontariuszy zasilili obecni uczniowie, a także absolwenci od lat związani z klubem "Tacy sami", działającym przy Ośrodku. W dekoracjach pomagali rodzice i liderzy Olimpiad Specjalnych, także związani z Ośrodkiem. Reprezentacja województwa kujawsko pomorskiego zdobyła zloty medal Olimpiad Specjalnych w piłce nożnej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 3 liczba załączników 0 2015-10-14 14:46 / 5795    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie
25 września 2015 r. Pani Jolanta Metkowska - pełniąca obowiązki Kujawsko–Pomorskiego Kuratora Oświaty uczestniczyła w uroczystym wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych w Karnowie. Wydarzenie to stanowiło podsumowanie procesu zbierania, analizowania i wartościowania danych o szkole przeprowadzonego przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Celem przeprowadzonej ewaluacji problemowej było określenie poziomu spełniania wymagań przez szkołę określonych w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2015-10-07 13:22 / 5767    A. Borysiak

informacje ogólne Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016
Szanowni Państwo w załączeniu umieszczamy prezentację, przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dotyczącą kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-08-21 14:54 / 5611    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy
25 czerwca 2015r. w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy odbyła się uroczystość otwarcia wielofunkcyjnego boiska sportowego. Wyposażenie szkoły w boisko umożliwi realizację podstawy programowej wychowania fizycznego w bezpiecznych, profesjonalnych warunkach, propagowanie aktywnego stylu życia wśród uczniów i podnoszenie ich sprawności fizycznej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2015-07-14 12:52 / 5573    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Festyn Rodzinny w Zespole Szkół nr 31 Specjalnych w Bydgoszczy
20 czerwca 2015r. w Zespole Szkół nr 31 Specjalnych w Bydgoszczy odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Na Przekór”. Na dzieci i ich rodziny czekało wiele atrakcji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2015-07-14 12:52 / 5572    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów VIII Kujawsko – Pomorski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych Świecie 2015
19 czerwca 2015r. na stadionie miejskim KS „Wda” w Świeciu odbył się VIII Kujawsko – Pomorski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych Świecie 2015. Organizatorami mityngu był Klub Olimpiad Specjalnych „POTRAFIMY” Świecie oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu, przy wsparciu KS „Wda” w Świeciu oraz Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2015-07-14 12:52 / 5571    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Sukces uczniów Zespołu Szkół nr 31 Specjalnych w Bydgoszczy
23 maja 2015 roku w Zespole Szkół nr 22 w Bydgoszczy odbył się finał IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU„ RATUJEMY ŻYCIE”. W konkursie uczestniczyło 31 drużyn z całej Polski, wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w pozorowanej scence wypadku. Młodzi ratownicy zmagali się z resuscytację krążeniowo-oddechową osoby dorosłej i dziecka, poszkodowanym z dusznością, ciałem obcym w kończynie dolnej, oparzeniem kończyny górnej, a także udzielali pomocy dziecku, u którego rozpoznano zakrztuszenie. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła drużyna Zespołu Szkół nr 31 w Bydgoszczy. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną, doskonałą pracą w grupie oraz potrafili zachować tzw. „zimną krew” podczas podejmowanej akcji ratowniczej. Zwycięski zespół został nagrodzony tabletami, maskotkami i pamiątkowymi albumami. Gratulujemy!
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2015-06-03 08:53 / 5479    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Szósta edycja akcji „Cała Bydgoszcz czyta dzieciom”
25 maja 2015r. odbyła się szósta edycja akcji „Cała Bydgoszcz czyta dzieciom”, zorganizowana przez Zespół Szkół nr 30 w Bydgoszczy i działający w szkole Klub Przyjaciół Książki. Ze spotkania na spotkanie poszerza się krąg czytających książki ze swego dzieciństwa, którzy tworzą poczet Honorowych Obywateli Klubu Przyjaciół Książki i przyjaciół szkoły-specjalnej, to znaczy szczególnej i wyjątkowej, bo kształcącej szczególnych i wyjątkowych uczniów (z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2015-06-03 08:53 / 5484    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Uroczyste wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu
25 maja 2015 roku w Zespole Szkół Specjalnych n1 w Świeciu, odbyło się uroczyste wręczenie raportów. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Pan Franciszek Koszowski – Starosta Świecki, Pani Barbara Studzińska - Wicestarosta Świecki, Pani Anna Borysiak- starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pani Joanna Jendykiewicz-Owczarek - wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pani Bożena Szydłowska- Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół oraz Pan Tadeusz Gajewski – wiceprzewodniczący Powiatowej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 8 liczba załączników 0 2015-06-03 08:53 / 5485    A. Borysiak

dla dyrektorów i samorządów Wręczenie raportu z ewaluacji zewnętrznej – problemowej w Zespole Szkół nr 19 im. „Synów Pułków” w Bydgoszczy.
14 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół nr 19 im. „Synów Pułków” w Bydgoszczy odbyło się uroczyste przekazanie raportu z ewaluacji zewnętrznej, w którym uczestniczyli: pan Tadeusz Dąbrowski - dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, pani Jadwiga Zagert – p.o. dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, pan Jakub Mendry – radny miasta Bydgoszczy, pani Agnieszka Buzalska – dyrektor Osiedlowego Domu Kultury „Modraczek”, patroni szkoły pułkownik Tadeusz Onichimowski i porucznik Antoni Juchniewicz, pan Sławomir Bych - Przewodniczący Rady Rodziców, a także nauczyciele, rodzice i uczniowie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 4 liczba załączników 0 2015-04-15 13:56 / 5380    A. Borysiak


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6  7     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl