strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

2013-10-03 12:33 / 3929   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Konferencja dla dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Współpraca szkół i instytucji w procesie wspierania młodzieży..."

3 października 2013 r. w sali sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się  konferencja  dla dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Współpraca szkół i instytucji w procesie wspierania młodzieży z zaburzeniami lękowymi w pokonywaniu trudności szkolnych”.  W konferencji uczestniczyli: Pani Ewa Mes – Wojewoda-Kujawsko-Pomorski, która objęła przedsięwzięcie patronatem honorowym, Pani Anna Łukaszewska – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pani Agnieszka Bańkowska - Dyrektor Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, dr n. med. Małgorzata Dąbkowska - Konsultant Wojewódzki ds. Psychiatrii Dzieci i Młodzieży,  koordynator Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego  nr 1 w Bydgoszczy – inicjator przedsięwzięcia, Pan Andrzej Cherek - Naczelnik  Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Grudziądza, Pani Izabela Maciejewska – dyrektor Zespołu Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy – współorganizator konferencji, a także przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy, Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz ponad stu dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu województwa.

 

Konferencję otworzyła Pani Wojewoda, która podkreśliła wagę poruszanych na spotkaniu zagadnień i stwierdziła, że każde dziecko bez względu na problem z jakim się boryka ma prawo do opieki i nauki w szkole, a szczególnie dziecko z problemami psychicznymi powinno zostać otoczone szczególnym wsparciem ze strony szkoły i instytucji ją wspomagających.

 

Pani Kurator, zabierając głos, zwróciła uwagę na fakt, że coraz więcej i coraz młodszych dzieci przejawia zaburzenia lękowe. Rolą szkoły zatem jest wczesne rozpoznanie problemu i pomoc rodzinie w pracy z dzieckiem. Pani Kurator wyraziła nadzieję, że konferencja przyczyni się do zacieśnienia współpracy między środowiskiem medycznym i oświatowym, wskaże drogi szukania pomocy i wsparcia, co w konsekwencji pozwoli skutecznie pomagać uczniom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom.

 

Wystąpienia prelegentów spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony  uczestników konferencji. Szczególne zainteresowanie wzbudziło wystąpienie dr n. med. Małgorzaty Dąbkowskiej - Konsultanta Wojewódzkiego ds. Psychiatrii Dzieci i Młodzieży,  koordynatora Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego  nr 1 w Bydgoszczy – inicjatora przedsięwzięcia. Pani doktor mówiła min. o źródłach absencji szkolnej, fobii szkolnej, czynnikach ryzyka fobii szkolnej i  jej objawach, współpracy z rodzicami takich dzieci , a także metodach postępowania z takimi dziećmi i ich rodzinami.

 

Wnioski:

  1. Należy uważnie obserwować dzieci, co do których podejrzewamy, że mogą w przyszłości przejawiać zaburzenia lękowe.
  2. Poświęcać czas i uwagę uczniom ze zdiagnozowanymi zaburzeniami lękowymi i ich rodzinom.
  3. W razie zauważenia przez nauczycieli niepokojących objawów kontaktować się z rodzicami.
  4. Ściśle współpracować z lekarzami  i w miarę możliwości stosować się do ich zaleceń.
  5. Nie nadużywać nauczania indywidulanego dla takich uczniów, gdyż stanowi to jedynie odsunięcie problemu, a nie jego rozwiązanie.
  6. Wspierać pozytywnymi wzmocnieniami uczniów z zaburzeniami lękowymi.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl