strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

2014-10-30 11:24 / 4914   A. Borysiak dla dyrektorów i samorządów
VII Ogólnopolska Konferencja „Komunikacja między nauczycielem, uczniem i rodzicem – wyzwania współczesnej szkoły"

18 października 2014 w sali konferencyjnej Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla nauczycieli, pedagogów i psychologów na temat „Komunikacja między nauczycielem, uczniem i rodzicem – wyzwania współczesnej szkoły”, zorganizowana przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. Patronatem honorowym konferencję objęli: p. Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko – Pomorski, p. Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego i p. Anna Łukaszewska Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.

 

W konferencji wzięło udział 260 osób – dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów z wielu szkół z terenu województwa kujawsko – pomorskiego, a także z ośrodków szkolno – wychowawczych i poradni psychologiczno – pedagogicznych. W konferencji uczestniczyło także szerokie grono dyrektorów i nauczycieli ze szkolnictwa szpitalnego i sanatoryjnego z terenu całej Polski, m.in. ze Szczecina, Łodzi, Poznania, Kołobrzegu, Zaboru, Słupska, Piły i Gniezna.

Konferencja była okazją do zastanawienia się nad różnymi, skutecznymi sposobami komunikowania się pomiędzy wszystkimi podmiotami szkolnej rzeczywistości.

 

Pani dr Monika Kaczmarek – Śliwińska w swoim wystąpieniu na temat: „Komunikowanie się dzieci i młodzieży w nowych mediach – szanse i zagrożenia dla współczesnej szkoły” podkreśliła, że istnienie młodego pokolenia w nowych mediach jest dla młodych ludzi czymś naturalnym i nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Zadaniem dorosłych, w tym nauczycieli, jest prawidłowe ukierunkowanie działalności młodych ludzi w zakresie korzystania z nowych mediów – lepiej, by zainteresowanie wynikało z pozytywnych relacji pomiędzy szkołą a mediami, niż ze złych podpowiedzi otoczenia. Należy zastanowić się, w jaki sposób możemy wykorzystać potencjał młodych ludzi w zakresie korzystania z nowych mediów np. dla promocji działań szkoły, czy też przy przygotowywaniu różnych projektów dydaktyczno – wychowawczych.

 

Pan dr Marek Kaczmarzyk uczestników konferencji zapoznał z tematem „Od neurobiologii do praktyki szkolnej”. W niezwykle ciekawy sposób, poparty wieloma przykładami, przybliżył trudne zagadnienia z zakresu neurodydaktyki, rozwoju i funkcjonowania ludzkiego mózgu. Przekazał wiele cennych wskazówek dla nauczycieli związanych z takimi zagadnieniami jak rola hipokampa, czy zasady działania neuronów lustrzanych, czyli dlaczego wolimy pogodnych nauczycieli?

 

Pani Małgorzata Wojnowska poruszyła temat „Transakcje i dialog w pracy z rodzicami uczniów”. Prelegentka zwróciła uwagę uczestników na model analizy transakcyjnej, której istotą jest to, że komunikując się z drugim człowiekiem występujemy z określonej pozycji (Rodzica, Dorosłego lub Dziecka). Komunikacja przebiega sprawnie, jeżeli relacja pomiędzy nami jest zgrana, jeżeli natomiast dochodzi do transakcji skrzyżowanej wówczas prawdopodobieństwo zrozumienia i porozumienia maleje.

 

Podczas konferencji wystąpił zespół wokalno – taneczny „Stokrotki” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy.

 

Uczestnicy konferencji mogli obejrzeć prace plastyczne laureatów konkursu zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej na temat: „Serce masz tylko jedno”, adresowanego do dzieci i młodzieży - uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych.

 

W załączeniu książka p. dra Marka Kaczmarzyka „Zielony mem”.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl