strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

2016-03-17 20:53 / 6246   A. Borysiakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
II spotkanie integracyjne uczniów województwa kujawsko-pomorskiego pod hasłem „Dostrzeż mnie – trzeźwy umysł, czyste serca”

Pani Jolanta Metkowska - p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Pan Piotr Kendzierski - Dyrektor Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu zapraszają do udziału w II spotkaniu integracyjnym uczniów województwa kujawsko-pomorskiego pod hasłem „Dostrzeż mnie – trzeźwy umysł, czyste serca”.  Jest  to konkurs wokalny  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Warunki i zasady udziału w konkursie pn. „Dostrzeż mnie – trzeźwy umysł, czyste serca” określa załączony regulamin. Konkurs jest elementem cyklu spotkań, konkursów i imprez skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowanych w ramach Forum Dyrektorów Szkół Specjalnych i Integracyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku szkolnym 2015/2016. Program został objęty patronatem honorowym: Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy i Prezydenta Miasta Bydgoszczy, a także patronatem medialnym TVP 3 Bydgoszcz oraz Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl