strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

2016-05-16 08:54 / 6389   A. Borysiak dla dyrektorów i samorządów
"Muzykę czuję i ją maluję" - miejski konkurs plastyczny dla dzieci z autyzmem

25 kwietnia 2016 r. w Domu Kultury MODRACZEK odbyło się spotkanie dzieci, rodziców i terapeutów kończące projekt „Muzykę czuję i ją maluję. Miejski konkurs plastyczny dla dzieci z autyzmem. Projekt powstał w 2015 roku w Przedszkolu Nr 61 Integracyjnym im. Wandy Chotomskiej.

 

Spotkanie z 25 kwietnia 2016 r. było drugim spotkaniem integracyjnym. Pierwsze odbyło się w kwietniu 2015 roku. Uczestnikami spotkania były dzieci z autyzmem uczęszczające do Zespołu Szkół nr 8, Zespołu Szkół Nr 29, Zespół Szkół Specjalnych Nr 30, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 31 ul. Fordońska, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 i Przedszkola Nr 61 Integracyjnego, które wykonały prace plastyczne wykonane do muzyki Fryderyka Chopina. Za swoje dzieła dzieci otrzymały wyróżnienia i upominki. Uroczystość była okazją do wspólnej zabawy i wykonania niebieskiego miasteczka, które jest odzwierciedleniem hasła „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”. Dzieci miały okazję do poznania kolegów z innych placówek, a terapeuci wymienili się doświadczeniami związanymi z pracą z uczniem z autyzmem.

 

Feta w „Modraczku” była podsumowaniem całego projektu, w skład którego weszły między innymi: wystawa prac, akcja informacyjna na terenie osiedla i w placówce. 4.04.2016 Dzieci z przedszkola przemaszerowały ulicami osiedla, a panie wręczały przechodniom ulotki mówiące o autyzmie. Akcja miała na cele uświadomienie mieszkańcom problemów osób z autyzmem i ich rodzin. W osiedlowych sklepikach zostały powieszone plakaty informacyjne o autyzmie. Przedszkolaki obejrzały prezentację książki „Mój brat ma autyzm”. Lektura uświadomiła dzieciom problemy osób z autyzmem, a także wyjaśniła niektóre zachowania ich kolegów z niepełnosprawnością. Podczas rozmowy dzieci podawały propozycje pomocy kolegom z autyzmem, które im pomogą w codziennym funkcjonowaniu, a jednocześnie nie będą wyręczaniem. Projekt był okazją do wymiany doświadczeń miedzy terapeutami i rodzicami. Uświadomił społeczność lokalną o problemach osób z autyzmem i ich rodzin. Spotkania powodują integrację środowiska osób pracujących z osobami z niepełnosprawnościami. Wykonanie pracy dało dzieciom możliwość ekspresji plastycznej. Dzieci rozwijały zręczność motoryczną i twórcze myślenie. Dzieci wyraziły się poprzez plastykę, co mogło wpłynąć na ich pewność siebie i samoakceptację. Dziecko miało satysfakcję z tworzenia i prezentacji swego dzieła. Wyrażenie się przez pracę plastyczną jest też formą komunikowania się dzieci z otoczeniem.

© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl