strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

2016-06-01 16:02 / 6415   A. Borysiak dla dyrektorów i samorządów
Świecka debata o edukacji

23 maja 2016r. w starostwie powiatowym w Świeciu odbyła się debata oświatowa „Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.”  Jest to odpowiedź na zaproszenie Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej do wspólnego wypracowania dobrych zmian w edukacji. Debata wpisuje się w cykl spotkań ogólnopolskich  Uczeń, Rodzic, Nauczyciel – Dobra Zmiana. Organizatorami świeckiej debaty byli: Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy, Międzyzakładowa Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Świeciu oraz  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Patronat nad debatą objęło Starostwo Powiatowe w Świeciu.

 

Gośćmi debaty byli  Pani Marzenna Drab – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pan Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Pan Leszek Walczak – Przewodniczący Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, Pan Franciszek Koszowski – Starosta Powiatu Świeckiego, Pani  Barbara Studzińska – Wicestarosta Powiatu Świeckiego, Pan Grzegorz Chmielewski  - Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego,  Pan Jerzy Wójcik – Przewodniczący Rady Miasta Świecia, a także przedstawiciele jednostek  samorządu terytorialnego, rodzice oraz dyrektorzy szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W panelach dyskusyjnych dotyczących warunków organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz systemu wspomagania szkół i doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie edukacji uczniów niepełnosprawnych, a także finansowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych głos zabierali przedstawiciele organu nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących oraz rodziców, nauczycieli i dyrektorów.

 

Pani Minister, w swojej wypowiedzi, podkreśliła, że szczególnie ważne dla Ministerstwa Edukacji Narodowej jest wypracowanie dobrych warunków organizacji kształcenia specjalnego i systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym kierunku, w porozumieniu z dyrektorami szkół i nauczycielami, a także rodzicami.

 

Pan Kurator wyraził nadzieję na zwiększenie kompetencji kuratorium w obszarze nadzoru pedagogicznego, a także podkreślił potrzebę  wspomagania szkół i placówek. Debatę podsumował Pan Leszek Walczak – Przewodniczący Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” zanaczając istotną rolę związków zawodowych w kwestii poruszania ważnych spraw dotyczących oświaty na forum Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Postulaty i wnioski z powyższej debaty zostaną przesłane do MEN celem uwzględnienia ich przy podsumowaniu ogólnopolskiej debaty.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl