strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

2016-07-25 15:11 / 6496   A. Borysiak dla dyrektorów i samorządów
Podsumowanie cyklu konkursów i spotkań skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

30 czerwca 2016 r.  w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pan Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podsumował cykl konkursów i spotkań skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowanych w ramach Forum Dyrektorów Szkół Specjalnych i Integracyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w roku szkolnym 2015/2016. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół – gospodarze spotkań integracyjnych: Pani Małgorzata Sopór – Dyrektor Zespołu Szkół nr 31 w Bydgoszczy, Pani Małgorzata Błaszkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1  w Świeciu, Pan Piotr Kendzierski –  Dyrektor Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu oraz Pan Albin Splitt – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie, a także Pan Tadeusz Dąbrowski – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i wizytatorzy odpowiedzialni za działania prowadzone w ramach Forum, w bieżącym roku szkolnym Pani Anna Borysiak i Pani Joanna Jendykiewicz-Owczarek.

 

W roku szkolnym 2015/2016 odbyły się trzy spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

  • 19 lutego br. I spotkanie integracyjne "Przed nami Świat" – w Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy, organizowane przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Zespół Szkół nr 31 Specjalnych w Bydgoszczy i Zespoł Szkół Specjalnych nr 1  w Świeciu,
  • 28 kwietnia br. II spotkanie integracyjne „Dostrzeż mnie – trzeźwy umysł, czyste serca” –
    w  Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu, organizowane przez Kuratorium Oświaty
    w Bydgoszczy i Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu,
  • 10 czerwca br. III spotkanie integracyjne „Działamy i odkrywamy” – w Zespole Szkół Specjalnych
    w Karnowie organizowane przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz ww. placówkę.

Cykl spotkań i konkursów skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowanych w ramach Forum Dyrektorów Szkół Specjalnych i Integracyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku szkolnym 2015/2016 został objęty patronatem honorowym: Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy i Prezydenta Miasta Bydgoszczy, a także patronatem medialnym TVP 3 Bydgoszcz oraz Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.

 

W trakcie spotkania Pan Kurator wręczył podziękowania dyrektorom szkół odpowiedzialnym za organizację spotkań podkreślając przy tym celowość powyższej inicjatywy oraz jej pozytywny odbiór w środowisku dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, a przede wszystkim uczniów. Pan Kurator podsumowując działania prowadzone w ramach Forum stwierdził, że ich prowadzenie na tak dużą skalę nie byłoby możliwe gdyby w  działania te nie zaangażowali się przedstawiciele środowisk lokalnych, firm i instytucji, za co serdecznie im podziękował.

Pan Kurator zapowiedział kontynuację działań, których celem jest między innymi  promocja talentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w kolejnym roku szkolnym. Zostaną one rozszerzone o działania wspierające dyrektorów i nauczycieli szkół i  placówek, pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

W załączeniu przekazujemy ramowy program działań, planowanych w roku szkolnym 2016/2017.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl