strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Uczeń niepełnosprawny
w szkole

2016-10-24 13:11 / 6684   A. Borysiak dla dyrektorów i samorządów
60-lecie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Leona Barciszewskiego w Bydgoszczy

W 2016 roku Szkoła Podstawowa nr 13 im. Prezydenta Leona Barciszewskiego w Bydgoszczy obchodzi Jubileusz 60-lecia. Jest to placówka z bogatą tradycją. Razem z  Przedszkolem nr 31, Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży  z Autyzmem, oraz Gimnazjum Integracyjnym nr 59 tworzy Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy.
Jubileusz 60-lecia szkoły to wyjątkowa okazja do świętowania. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy. 
Pierwszego dnia obchodów, 12 października w szkole przy ulicy Słonecznej 26 odbyła się, nawiązująca do specyfiki placówki, ogólnopolska konferencja „Autyzm – od diagnozy do samodzielności” z udziałem zaproszonych specjalistów, między innymi: dr Marka Kaczmarzyka z UŚ w Katowicach, dr n. med. Radosławy Staszak-Kowalskiej z Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, mgr Zofii Brzeskiej i mgr Beaty Blok z  Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, a także nauczycieli i terapeutów Zespołu Szkół nr 29.

Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na problematykę dorastania dzieci z autyzmem, wspomagania edukacji i usamodzielniania się, a także dostarczenia specjalistycznej wiedzy merytorycznej i praktycznej na temat autyzmu, rodzajów pomocy terapeutycznej oraz szeroko rozumianego wsparcia dla rodzin dziecka ze spektrum autyzmu. Podczas konferencji było można zapoznać się z bazą placówki i wystawą jubileuszową.

Drugiego dnia Jubileuszu, 13 października, po porannej mszy świętej w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Szkole Podstawowej nr 13 odbył się „Dzień Słonecznej Szkoły” – impreza mająca charakter jubileuszowego festynu z licznymi atrakcjami dla uczniów: pokaz filmu i prezentacji poświęconej Jubilatce, kawiarenka, loteria fantowa „Strzał w 13”, malowanie twarzy, kiermasz gier, książek i  zabawek, tatuaże wodne, wystawa zwierząt, akcja „Przytul misia”, wystawa „ekologicznych” pojazdów wykonanych przez uczniów. Razem ze społecznością szkolną w uroczystościach wzięła udział Pani Anna Borkowska wnuczka przedwojennego Prezydenta Bydgoszczy Leona Barciszewskiego - patrona placówki. Świętowanie w placówce zakończyło się zakopaniem kapsuły czasu, m.in. z listem do uczniów z przyszłości oraz wspólnym urodzinowym zdjęciem. 

Obchody 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 13 w Bydgoszczy zwieńczyła uroczysta gala jubileuszowa w Miejskim Centrum Kultury z udziałem zaproszonych gości: przedstawicieli władz miejskich i oświatowych, absolwentów, nauczycieli oraz uczniów. W części oficjalnej, oprócz jubileuszowych przemówień, została zaprezentowana historia szkoły, wręczone zostały nadzwyczajne tytuły „Przyjaciela szkoły”, a także nastąpiło rozstrzygnięcie jubileuszowych konkursów.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl