strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Podnoszenie jakości pracy szkół » wskaźniki jakości

2014-01-08 13:01 / 4192   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Po pierwsze Jakość

Po pierwsze - Jakość

 

          W nadzorze pedagogicznym sprawowanym przez kuratora oświaty wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych spełniają bardzo ważna rolę. Obrazują poziom kształcenia w poszczególnych województwach, a w ramach województwa - w poszczególnych powiatach i gminach. Służą analizowaniu i ocenianiu efektów pracy szkół, są także ważnym elementem kształtowania polityki oświatowej na terenie województwa. W trosce o stały wzrost efektów kształcenia kurator ustala kierunki działań naprawczych lub podnoszących jakość edukacji.

 

           Z perspektywy instytucji oferującej pewien zakres usług wyznacznikiem jakości jest zadowolenie klienta. W obszarze edukacji jakość można rozpatrywać z różnych perspektyw: nauczyciela, rodzica, ucznia, organu prowadzącego oraz sprawującego nadzór pedagogiczny. W kontekście nadzoru sprawowanego przez Kuratora  Oświaty istotne są działania przekładające się na efekty kształcenia oraz to, w jaki sposób je mierzyć. Najbardziej wymiernym i najłatwiejszym do zmierzenia efektem oddziaływań szkoły jest wynik egzaminu zewnętrznego. Nie mniej istotny jest rozwój kompetencji społecznych, emocjonalnych ucznia, przygotowanie do dalszej drogi życiowej, do podejmowania mądrych wyborów i decyzji, do funkcjonowania w społeczeństwie, rodzinie.

 

          Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w trosce o jak najlepsze wyniki kształcenia podejmuje wiele przedsięwzięć, które wynikają z kierunków polityki oświatowej państwa oraz są  konsekwencją a zarazem kontynuacją wcześniej zainicjowanych działań. Działania nakierowane na podnoszenie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, przedsięwzięcia na poziomie szkół gimnazjalnych osiągających najniższe wyniki, konferencje branżowe dla szkół zawodowych  to najistotniejsze, ale nie wszystkie działania, które  odbywały się w kontekście zmian organizacyjnych
i programowych dotyczących oświaty oraz nowej formuły wspierania szkół.

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl