strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach » Pat

2013-06-07 12:43 / 3593   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
I Kujawsko-Pomorski Przystanek PaT
pat.policja.gov.pl

I KUJAWSKO-POMORSKI PRZYSTANEK PaT

 

          „Jesteś potrzebny. Bądź wolny od uzależnień. Staraj się pomagać innym!” to hasło największej ogólnopolskiej akcji profilaktycznej „Przystanek PaT”. Akcja organizowana jest od 2006 roku z myślą o wszystkich, którzy przez sztukę chcą przeciwdziałać zjawiskom patologii społecznej. Każdy, kto chce zrobić coś dla drugiego człowieka, znajdzie tu miejsce dla siebie.

 

PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty”- nazwa sugeruje  pytanie: co Ty zrobiłeś w sprawie profilaktyki uzależnień? W programie znajdzie miejsce każdy, komu bliska jest myśl humanistyczna. Wartością tej inicjatywy są ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka. Autorem programu jest Grzegorz Jach – inspektor Policji (Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego). Program realizuje Zespół Promocji Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu Komendanta Głównego Policji poprzez Impresariat PaT w Warszawie (zespół osobowy Impresariatu PaT wymieniony jest w zakładce KONTAKT na stronie internetowej programu: http://pat.policja.gov.pl/).

PaT to program mody na życie bez uzależnień, w którym rozwijane są wartości profilaktyki rówieśniczej. Inicjatorzy programu próbują skutecznie destygmatyzować młodzież wykluczoną lub środowiskowo marginalizowaną. Co ważne – PaT  to nie nagrody za działanie – to branie odpowiedzialności za siebie i innych. PaT to twórcza profilaktyka w działaniu bez fikcji i ulotek. PaT nie ma charakteru akcyjności i konkurencyjności. Społeczność PaT budowana jest na relacjach łączenia środowisk, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji.

 

Ideą patowskich przystanków, które organizowane są już od siedmiu lat, jest promowanie życia bez uzależnień. Akcje mają na celu rozpowszechnianie głównie wśród młodzieży życia bez nałogów, kształtowanie ich postaw, a także działanie na rzecz drugiego człowieka. Coroczne, kilkudniowe ogólnopolskie spotkania Społeczności organizowane są w wakacje właśnie pod nazwą Przystanek PaT.

W tym roku do grona dołączy także Inowrocław.

Organizatorami tego Forum Młodzieży  w województwie kujawsko-pomorskim są:

  • Wojewoda Kujawsko-Pomorski;
  • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
  • Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty;
  • Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy;
  • Starosta Powiatu Inowrocławskiego;
  • Prezydent Miasta Inowrocławia;
  • Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu;
  • Dyrektor II LO w Inowrocławiu.

Partnerzy Akcji:

 

  1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach Rządowego Programu Razem Bezpieczniej
  2. Komenda Główna Policji w ramach programu edukacyjno profilaktycznego Profilaktyka a Ty 

I Regionalny KUJAWSKO-POMORSKI Przystanek PaT odbędzie się 7-8 czerwca 2013 r. w Inowrocławiu.

 
W profilaktycznej akcji weźmie udział ok. 500 osób – nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale także innych miast z całej Polski, w których działa społeczność PaT.

 

Koordynatorem Akcji jest Pani Anna Łukaszewska- Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Uczestnicy  I Regionalnego Przystanku PaT powinni zgłosić się do II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu przy ul. Konopnickiej 15 . W szkole  od południa 7 czerwca w Biurze Akcji będą rejestrowane grupy uczestników. Przystanek PaT poprzedzi 5.edycja Wojewódzkiego Profilaktycznego Festiwalu "poPaTrz". Ogłoszenie wyników eliminacji nastąpi podczas otwarcia I K-PP PaT w Hali "Kujawianka" 7 czerwca o godz. 15.00.

 

Przez dwa dni młodzi ludzie będą aktywnie promować modę na życie bez uzależnień. Jak to zrobią? Dzięki warsztatom artystycznym i profilaktycznym, których zostało zaplanowane co najmniej dwadzieścia  różnych rodzajów, m. in. wokalne, radiowe, taniec HIP HOP, dziennikarskie, poetyckie, plastyczne, samoobrony czy stylizacji fryzur. Większość warsztatów poprowadzą specjaliści z danych dziedzin z lokalnego środowiska twórczego. W Inowrocławiu pojawią się także instruktorzy centralnego Przystanku PaT: Katarzyna Idzikowska, Krzysztof Buszman, Branko Bielopotocky, Tomasz Bieliński. Efekty pracy zaprezentują podczas finału wielkiego święta profilaktyki i sztuki. Galę, która odbędzie się 8 czerwca o godz. 13.00,  poprzedzi przejście kolorowego i rozśpiewanego korowodu z Rynku do Hali OSiR. Swoją kreatywność młodzież będzie prezentować także podczas happeningów w Solankach i na Rynku ( PaTosfera) oraz podczas nocnych improwizacji artystycznych (Teatr Nocą i PaTulisko).

 

Do udziału w Akcji zaproszona zostanie młodzież powyżej 15 roku życia, której bliska jest idea twórczej profilaktyki z terenu województwa,  liderzy i koordynatorzy programu z terenu całego kraju, a także pedagodzy i nauczyciele chętni do realizacji celów i założeń programu PaT, którzy spotkają się w Teatrze Miejskim podczas debaty na temat twórczej profilaktyki.    Społeczność programu PaT- u  udowodniła w wielu miejscach kraju, że to właśnie młodzież jest doskonałym i najbardziej przekonującym partnerem w twórczej profilaktyce, a nie tylko podmiotem, do którego ta profilaktyka jest kierowana.

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl