strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach » Pat

2013-06-26 09:04 / 3749   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Ogólnopolska Noc Profilaktyki

22 czerwca od godziny 15.00 ulice Chełmna zapełniały się młodymi ludźmi. W obecności Pani Ewy Mes – Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Pani  Anny Łukaszewskiej – Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Pana Wojciecha Bińczyka - Starosty Powiatu Chełmińskiego, Pana insp. Cezarego Cosbana-Woytycha - Komendanta Powiatowej Policji w Chełmnie, dyrektorów szkół, nauczycieli, mieszkańców miasta rozpoczęło się świętowanie,  happening  „Ogólnopolska Noc Profilaktyki”, której inicjatorem i pomysłodawcą jest Komenda Główna Policji.

 

Na happening licznie przybyła młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego powiatu chełmińskiego oraz z zaprzyjaźnionego miasta Inowrocławia, które reprezentowała grupa teatralna AZYL – lider społeczności PaT (Profilaktyka a Ty) w województwie kujawsko-pomorskim. Inowrocławska młodzież zaprezentowała  poprzez sztukę i zabawę  twórczą postawę, pełną entuzjazmu, wolną od nałogów i uzależnień. Młodzież, dla której ważną sprawą jest troska o drugiego człowieka. Młodzież, która różni się od siebie ale potrafi działać wspólnie w ważnej sprawie.

 

Akcja rozpoczęła się przemarszem uczestników ulicami Chełmna, podczas którego młodzież skandowała hasła, tańczyła i śpiewała. Swój sprzeciw przeciwko uzależnieniom wyrażała również na bilbordach, banerach, plakatach. Przed budynkiem Urzędu Miasta odbyła się część oficjalna podczas której Komendant Powiatowy Policji, jako główny organizator happeningu, przywitał wszystkich uczestników, w tym zaproszonych gości.

 

Tuż przed godziną 16.00 lider grupy Azyl odczytał odezwę społeczności PaT  „Rytm wolnych serc”. O godzinie 16.00 wszyscy wspólnie, kładąc prawą rękę na sercu, wybili jego rytm. Po tym geście odśpiewano hymn społeczności PaT i odtańczono  „Belgijkę”.

 

W dalszej części, która odbyła się w budynku kina „Rondo” grupy teatralne zaprezentowały swoje spektakle. Jako pierwsza wystąpiła grupa EFATA składająca się z uczniów Gimnazjum nr 1, Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie. Spektakl pt. „List Joli” poruszył wszystkich i zakończył się gromkimi brawami. Następnie wystąpili uczniowie Gimnazjum nr 2 w Chełmnie ze sztuką pt. „Czerwony kapturek szuka księcia”. Oklaski po zakończeniu były również głośne. W przerwie grupa teatralna AZYL odtańczyła salsę KUDURO porywając innych uczestników na scenę. Po wspólnym tańcu na deski wyszli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i zaprezentowali spektakl  pt.„Kaszalot”.

 

Na zakończenie wystąpiła grupa rockowa PANIKA składająca się z uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkól nr 2 w Chełmnie.

 

Współorganizatorem happeningu było także Starostwo Powiatowe w Chełmnie oraz Katolickie Liceum i Gimnazjum Księży Pallotynów w Chełmnie.

 

Linki:

Grupa Teatralna Azyl - Noc Profilaktyki szczegóły >>>

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl