strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt




Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach » Pat

2013-10-01 09:03 / 3920   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Spotkanie inauguracyjne grupy „SymPATycy”

 


Szanowni Państwo

 Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy

 szkół i placówek

 województwa kujawsko –pomorskiego


 

W roku szkolnym 2013/2014 Kujawsko – Pomorski Kurator  Oświaty powołał wojewódzką grupę inicjatywną pn. „SymPATycy”. Celem grupy jest upowszechnianie i wprowadzanie w szkołach i placówkach idei „życia bez uzależnień” poprzez program „Profilaktyka a Ty” oraz innych zgłaszanych inicjatyw. Działania ekspertów i sojuszników  w tym zakresie mają sprzyjać podejmowaniu przez środowiska szkolne twórczej profilaktyki  poprzez tworzenie warunków do kształtowania u uczniów postaw aktywnych społecznie i umacniania zachowań asertywnych wobec zjawiska uzależnień.

 

Spotkanie inauguracyjne grupy „SymPATycy” odbyło się 23 września 2013 r. w Żninie z udziałem Pana Inspektora Grzegorza Jacha – Pełnomocnika Komendanta Głównego ds. promocji bezpieczeństwa publicznego i autora programu „Profilaktyka a Ty”.

 

Działalność grupy to kontynuacja zadań dla podniesienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach województwa kujawsko-pomorskiego (np. II Kujawsko-Pomorski Przystanek PaT, VI Przegląd Teatrów Profilaktycznych „popatrz”, Ogólnopolska Noc Profilaktyki, eksperci PaT/E).

 

W trosce o wysoką jakość podejmowanych działań w grupie „SymPATycy” udział biorą eksperci PaT/E, pedagodzy, dyrektorzy, przedstawiciele organów prowadzących, policji i kuratorium oświaty.

 

Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży warunkuje chęć do nauki, motywuje do aktywności, a tym samym ma wpływ na wyniki w nauczaniu i wychowaniu.

 

Osoby zainteresowane aktywną działalnością w grupie „SymPATycy” nakierowaną na rzecz szeroko rozumianej profilaktyki  w naszym województwie  proszę o kontakt z p.Beatą Wasilewską – st.wizytatorem: koinowasilewska@op.pl oraz z p. Wojciechem Gliwińskim – st.wizytatorem koinogliw@op.pl

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Anna Łukaszewska

 

 





© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl