strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach » Pat

2014-01-13 14:39 / 4212   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Profilaktyka a Ty

25 października 2013 r. w Wyższej Szkole Gospodarki w Inowrocławiu odbyło się podsumowanie V Wojewódzkiego Profilaktycznego Festiwalu Teatralnego „poPaTrz” i I Regionalnego Przystanku PaT. W spotkaniu uczestniczyli: pani Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, pan Inspektor Grzegorz Jach Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds.promocji bezpieczeństwa publicznego, pan Tomasz Kubiak – Dyrektor Biura Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, pani Aleksandra Nowakowska - Zastępca Burmistrza Żnina oraz przedstawiciele Urzędu  Marszałkowskiego, lokalnych instytucji  i  członkowie  Kujawsko-Pomorskiej Grupy Inicjatywnej „SymPaTycy”.  Młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. M.Konopnickiej  - „Azylanci” przygotowali prezentację ilustrującą działania w ramach Przeglądu Teatrów poPaTrz i I Regionalnego Przystanku PaT.

 

Teatr "Azyl"  ze spektaklem  "Odpowiedź" został laureatem etapu wojewódzkiego przeglądu konkursowego na spektakl teatralny w projekcie Internetowy Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych w ramach Internetowego Teatru TVP dla szkół. 

 

Istotnym elementem spotkania była wymiana doświadczeń członków Grupy SymPatycy, które dotyczyły  wdrażania idei PaT w lokalnych środowiskach oraz  dyskusja  dotycząca organizacji  II Regionalnego Kujawsko-Pomorskiego Przystanku PaT, który odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2014  w Żninie.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl