strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach » Pat

2014-01-13 14:45 / 4213   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Spotkanie grupy „SymPaTyków”

20 listopada 2013 r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 w  Żninie odbyło się kolejne spotkanie grupy SymPaTyków programu profilaktycznego PaT, w którym  wzięli udział: Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty pani Anna Łukaszewska, Ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, podkomisarz Marek Koliński, eksperci programu PaT, pedagodzy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organów prowadzących, policji i kuratorium oświaty. Celem spotkania było omówienie funkcjonowania Grupy SymPatycy stworzenie harmonogramu przedsięwzięć oraz wymiana dobrych praktyk.

 

W czasie spotkania aktorzy szkolnego koła teatralnego „Drabina” działającego przy Publicznym Gimnazjum nr 1 im.750-lecia Miasta Żnina zaprezentowali osiągnięcia z 13-letniej działalności koła. Uczniowie pochwalili się organizacją happeningów, akcji profilaktycznych oraz sukcesami w spektaklach teatralnych i konkursach. Podkreślili, że, wystawiając spektakle o tematyce  profilaktycznej, chcą promować modę na życie bez uzależnień i przemocy.

 

W czasie spotkania omówiono organizację II Kujawsko – Pomorskiego Przystanku PaT, który odbędzie się w dniach od 7 do 8 czerwca 2014r. w Żninie. Szczególną uwagę zwrócono na różnorodność zajęć warsztatowych dla uczestników oraz poruszono kwestię zapewnienia bezpieczeństwa podczas trwania Przystanku.

 

Spotkanie zakończyło się wymianą doświadczeń dotyczących akcji profilaktycznych prowadzonych w szkołach.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl