strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach » Dobre praktyki

2015-12-17 08:18 / 5998   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Debata „Razem Przeciw Dopalaczom” - Toruń

Dnia 10 grudnia 2015 r. w Gimnazjum nr 3 w Toruniu odbyła się debata dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli oraz rodziców na temat: „Razem Przeciw Dopalaczom”. Celem spotkania było dostarczenie młodzieży wiedzy na temat konsekwencji prawnych, skutków zdrowotnych i społecznych używania substancji psychoaktywnych oraz zebranie podczas warsztatów oczekiwań młodzieży, dotyczących możliwości konstruktywnego i efektywnego spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania z wykorzystaniem oferty środowiska lokalnego.

 

Organizatorzy debaty:

  • Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu,
  • Gimnazjum nr 3 w Toruniu,
  • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia,
  • Komenda Miejska Policji w Toruniu,
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu,
  • Zarząd Rejonowy PCK w Toruniu.

Debatę rozpoczął występ wokalny w wykonaniu p. Darii Tomaszuk i Mai Lewickiej – nauczycieli Gimnazjum nr 3 w Toruniu oraz Natalii Ziółkowskiej,  uczennicy tegoż gimnazjum.  W pierwszej części spotkania Pani Agnieszka Murawska, st. sierżant Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, przekazała informacje na temat konsekwencji prawnych używania substancji psychoaktywnych, natomiast Pani Livia  Nowak Banasik,  lek. med. z Pomorskiego Centrum Toksykologii w Gdańsku, wskazała działania niepożądane najczęściej stosowanych w Polsce środków odurzających.

 

W drugiej części spotkania uczniowie, nauczyciele i rodzice uczestniczyli w grupach dyskusyjnych prowadzonych przez pedagogów toruńskich szkół: p. Alicję Tokarską, p. Aldonę Piątkowską, p. Katarzynę Szumańską, p. Hannę Rozynkowską i p.Krystynę Kowalską. Warsztaty prowadzone będą w następujących kręgach tematycznych:

  1. „Miejsca i sposób spędzania czasu wolnego w środowisku lokalnym atrakcyjne dla młodzieży oraz ich oczekiwania w tym zakresie” – skierowane do młodzieży
  2. „Jak sobie radzić w niebezpiecznych sytuacjach w związku z przebywaniem w miejscach potencjalnego zagrożenia stosowaniem dopalaczy? ” – również skierowane do młodzieży
  3. „Najbardziej skuteczne działania w pracy pedagoga w zakresie przeciwdziałania stosowania dopalaczy oraz w związku ze zażywaniem dopalaczy przez młodzież” – skierowane do nauczycieli - opiekunów
  4. „Dopalacze – jakie działania wobec dziecka mogą podjąć rodzice” – skierowane do rodziców

W związku z zachęcaniem uczniów do zdrowego stylu życia, nie tylko poprzez uświadamianie zagrożeń płynących ze stosowania środków psychoaktywnych, ale również poprzez wskazywanie dobrych wzorców, debatę poprzedził etap rejonowy XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, którego wyniki zostały przedstawione po części warsztatowej debaty.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl