strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach » Dobre praktyki

2015-12-16 08:32 / 5999   K. Zaremba dla dyrektorów i samorządów
Powiatowa Debata „NIE dopalaczom” w Zespole Szkół RCKU w Przemystce

Spotkanie adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu radziejowskiego zostało zorganizowane z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, pod patronatem Starosty Radziejowskiego. 

 

Gospodarzem debaty był pan Jacek Malinowski  -  dyrektor Zespołu Szkół RCKU w Przemystce.  Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się: Wicestarosta Powiatu Radziejowskiego - p. Sławomir Staniszewski, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie - p. Mariola Pińska,  dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie - p. Elżbieta Mintus wraz z pracownikami, st. wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku - p. Małgorzata Gontarekkurator zawodowy - p. Małgorzata Chojnicka, funkcjonariusz Policji ds. nieletnich - p. Wojciech Sobiecki, kierownik Oddziału Terapii Uzależnień - p. Hanna Mańkiewicz, redaktor pisma Powiatowe ABC - p. Wanda Wiatrowska, dyrektorzy  i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z Radziejowa i Piotrkowa Kujawskiego. Najliczniejszą grupę uczestników debaty stanowiła  młodzież ze wspomnianych szkół ponadgimnazjalnych.

 

W programie spotkania znalazły się wystąpienia:

- przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie asp. sztab. Wojciecha Sobieckiego, który omówił stronę prawną posiadania, rozprowadzania i produkcji dopalaczy oraz odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

-  pani Anety Stefańskiej - pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radziejowie, która z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i krótkich filmów edukacyjnych obszernie zaprezentowała przyczyny i skutki zdrowotno-społeczne zażywania dopalaczy;

- pana Roberta Zaradzkiego - pedagoga, doradcy zawodowego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie - Certyfikat Niebieskiej Linii), który na podstawie m.in. własnych doświadczeń zawodowych, skupił się na aspektach emocjonalnych, relacjach rodzinnych  i rówieśniczych, które mają wpływ na młodego człowieka.

 

Po wysłuchaniu ciekawych prelekcji młodzież pracowała pod nadzorem pedagogów w grupach panelowych i dyskutowała, m.in. na temat:

- czynników sprzyjających zażywaniu oraz powstrzymujących młodych ludzi przed sięganiem po substancje psychoaktywne,

- korzyści i zagrożeń wynikających z niestosowania dopalaczy,

- oczekiwań młodzieży,  dotyczących konstruktywnego sposobu spędzania czasu wolnego,

- niebezpiecznych miejsc w środowisku, w którym młodzież uczy się i zamieszkuje,

- pomysłów na to kto i co może zrobić, aby zapobiegać zażywaniu przez młodzież substancji psychoaktywnych.

 

Liderzy grup zaprezentowali wypracowane w toku dyskusji wnioski i rekomendacje, a były to m.in.:

- zażywanie dopalaczy jest infantylne, a niebranie pod uwagę zdania wychowawców, rodziców i  instytucji społecznych prowadzi do zgubnych skutków;

- używanie „wyrobów kolekcjonerskich” rzutuje na całe życie,

- dopalacze są środkami odrywającym od problemów, codzienności i nieakceptacji własnej osoby;

- „aby walczyć o siebie musimy mieć pełną świadomość. Satysfakcję przynosi jedynie walka wygrana przez nas samych a nie środki dopingujące”;

- mówienie o dopalaczach jest potrzebne;

- „naszym zdaniem najbardziej do młodzieży i dzieci docierają zdjęcia, spoty oraz konkretne przykłady z życia. Według nas młodzi ludzie suche słowa puszczają mimo uszu, natomiast zdjęcie czy film ukazujący reakcję po dopalaczach zostają w ich pamięci na całe życie i są przestrogą na przyszłość”.

 

Młodzież złożyła również w formie pisemnej pytania do przedstawicieli różnych instytucji zajmujących się na terenie powiatu radziejowskiego profilaktyką uzależnień, będą one stanowiły wytyczne do programowania dalszej pracy w tym zakresie na terenie szkół. Zdaniem przedstawicieli młodzieży wszyscy młodzi ludzie powinni poznać odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy istnieją bezpieczne dopalacze?

- Po czym poznać, że dany produkt jest dopalaczem?

- Czy można w domowych warunkach pomóc osobie, która bezpośrednio zażyła dopalacze?

- Co mogę zrobić, gdy podejrzewam, że w punkcie handlowo - usługowym sprzedawane są dopalacze?

- Co mogę zrobić, gdy znalazłem dopalacze na stronie internetowej?

 

Podsumowania debaty, w odniesieniu do sformułowanych na początku spotkania celów, dokonała pani Małgorzata Gontarek - st. wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku.

 

 

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl