strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach » Dobre praktyki

2015-12-17 08:17 / 6000   K. Zaremba dla dyrektorów i samorządów
„Dopalacze – niebezpieczna droga”

9 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie odbyła się debata pod nazwą „Dopalacze – niebezpieczna droga”, której organizatorami byli Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i Starostwo Powiatowe w Rypinie.

 

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Starosta Powiatu Rypińskiego – p. Zbigniew Zgórzyński, starszy instruktor higieny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie – p. Elżbieta Turowska, starszy aspirant Komendy Powiatowej Policji  w Rypinie – p. Krzysztof Rogoziński, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku – p. Jadwiga Sikorska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku - p. Wojciech Pawłowski, gospodarz spotkania, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie - p. Henryk Jan Kiełkowski, delegacje uczniów szkół ponadgimanazjalnych Powiatu Rypińskiego pod  opieką pedagogów.

 

Podczas debaty, którą otworzyła st. wizytator Jadwiga Sikorska, o zdrowotnych, społecznych i prawnych skutkach używania substancji psychoaktywnych informowali zgromadzonych p. Elżbieta Turowska i p. Krzysztof Rogoziński. Natomiast ofertę spędzania czasu wolnego przez młodzież w lokalnym środowisku przedstawił Starosta Powiatu Rypińskiego.

 

W dalszej części młodzież szkół ponadgimnazjalnych wzięła udział w dyskusji poprowadzonej przez st. wizytatora Wojciecha Pawłowskiego. Młodzi ludzie zadawali pytania dotyczące wygłoszonych podczas prelekcji treści. Młodzież dzieliła się również wiedzą w zakresie środków psychoaktywnych oraz spostrzeżeniami na temat zdrowego stylu życia i wartości, które mogą być wsparciem w walce z tym, co trudne dla człowieka.

 

Debatę podsumowano przedstawiając następujące wnioski wynikające z dyskusji   uczniów i zaproszonych gości:

 

1. Osoby rozpowszechniające środki psychoaktywne to przestępcy, którzy podlegają sankcjom prawnym. Kara za posiadanie dopalaczy dotyka również osoby, które zażywają te substancje. Wymierzona kara wpłynie na przyszłość zawodową i karierę osoby, która karę poniesie.
2. Zażywanie środków psychoaktywnych wpływa nie tylko na osobę zażywającą, ale również na jego najbliższych.
3. Wśród przyczyn, które skłaniają młodych ludzi do zażywania środków psychoaktywnych są przede wszystkim:

  • brak zainteresowań, nuda;
  • różnorodne problemy i chęć ucieczki przed nimi;
  • brak bliskich, godnych zaufania osób, potrzeba przynależności do grupy;
  • pragnienie zdobywania nowych doświadczeń, osiąganie chwilowych przyjemności.

4. Na terenie Powiatu Rypińskiego istnieje wiele instytucji, które dają młodzieży możliwość wszechstronnego rozwoju:

  • wszystkie szkoły ponadgimanzjalne oferują uczniom szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, w ramach których uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności z wybranych dziedzin oraz rozwijać swoje zainteresowania;
  • w centrach  i halach sportowych w powiecie i gminach uczniowie mogą rozwijać swoją sprawność fizyczną;
  • w ramach zajęć pozaszkolnych uczniowie mają możliwość rozwijania się na zajęciach oferowanych przez Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, PCK, drużyny pożarnicze, harcerstwo, w wolontariacie

5. Osobie, która sięga po „dopalacze” trzeba pomóc. Po pomoc zawsze trzeba zwracać się do odpowiednio do tego przygotowanych osób i instytucji.

6. Dbać o relacje rodzinne, przyjacielskie, społeczne, otaczać się ludźmi, którzy chcą naszego dobra i dlatego nie godzą się na popełniane przez nas błędy, nie przyzwalają na nie.

 7. Wszystkie używki są złe, każda szkodzi człowiekowi.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl