strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach » Dobre praktyki

2015-12-16 10:48 / 6001   K. Zaremba dla dyrektorów i samorządów
Debata na temat problematyki zagrożeń spowodowanych dopalaczami - Włocławek

8 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Samochodowych we Włocławku odbyła się debata uczniów włocławskich szkół ponadgimnazjalnych na temat dopalaczy. W spotkaniu udział  wzięli m.in. Wiceprezydent Miasta Włocławka – p. Barbara Moraczewska, Dyrektor Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Włocławek – p. Agnieszka Białopiotrowicz, st. wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku – p. Małgorzata Oborska, st. wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku – p. Teresa Więczkowska, gospodarz spotkania, Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku – p. Ryszard Suwała oraz nauczyciele i uczniowie włocławskich szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Wprowadzenie w problematykę spotkania stanowiły wystąpienia eksperckie: Pani Ewy Karbowskiej – Kierownika Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku na temat skutków zdrowotnych zażywania środków; nadkomisarz Małgorzaty Kodymowskiej z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku o konsekwencjach prawnych używania substancji psychoaktywnych;  Pani dr Anny Grabowskiej-Dąbek - pedagoga Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku poświęcone skutkom społecznym zażywania dopalaczy. 

 

Film „Taki jestem mocarz” poprzedził ciekawą dyskusję młodzieży o przyczynach sięgania po dopalacze, ukierunkowaną na oczekiwania w zakresie spędzania czasu wolnego, miejsc niebezpiecznych w środowisku lokalnym, autorytetów, w którą włączyła się także nadkomisarz Małgorzaty Marczak z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, akcentując konieczność obdarzenia społecznym zaufaniem policji, sanepidu, szkolnych pedagogów w walce z uzależnieniami, zakończyła się sformułowaniem następujących wniosków:

  1. Wdrażać w szkole więcej programów, przedsięwzięć dotyczących  środków psychoaktywnych, a także częściej prowadzić rozmowy na temat zagrożeń wynikających z brania dopalaczy.
  2. Organizować w szkole spotkania z osobami, które doświadczyły negatywnych skutków zażywania dopalaczy.
  3. Przekazywać informacje o tej tematyce w sposób atrakcyjny, działający na emocje i w krótkim czasie.
  4. Organizować w szkole zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.
  5. W oddziaływaniach wychowawczych szkoły kłaść nacisk na organizację warsztatów na temat asertywności, akceptacji i wartości każdego człowieka.
  6. Być otwartym na problemy rówieśników, budować wzajemne więzi i zaufanie.

Interesującym punktem spotkania było podsumowanie etapu powiatowego konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych na prezentację multimedialną „Razem przeciw dopalaczom” organizowanego przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Włocławku i wręczenie nagrody zwycięzcy.

 

Debatę, po prezentacji spotu „Dopalacze - produkt kolekcjonerski”, podsumował Maciej Estkowski – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku, podkreślając, że tylko pełne zaangażowanie się odpowiedzialnych za prewencję instytucji, aktywne uczestnictwo młodzieży w działaniach na rzecz niwelowania zjawiska zażywania środków psychoaktywnych, może skutkować pozytywnymi rezultatami w zakresie walki z niedozwolonymi substancjami.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl