strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach » Dobre praktyki

2015-12-18 11:00 / 6003   K. Zaremba dla dyrektorów i samorządów
Konferencja podsumowująca realizację grantu "Inkubator Samorządności Uczniowskiej"

16 grudnia 2015 roku w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbyła się konferencja podsumowująca realizację grantu "Inkubator Samorządności Uczniowskiej", realizowanego w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła. Realizatorem grantu była Akademicka Fundacja Gaudeamus działająca przy WSG. W konferencji udział wzięła p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Jolanta Metkowska oraz Prorektor ds. Kształcenia i Studentów WSG prof. dr Alicja Kozubska.

 

W ramach grantu Akademicka Fundacja Gaudeamus szkoliła liderów samorządów uczniowskich oraz ich opiekunów ze szkół ponadgimnazjalnych z Bydgoszczy, Inowrocławia, Brodnicy i Kcyni. Szkolenia dotyczyły standardów działania samorządów uczniowskich, planowania i organizowania pracy samorządu uczniowskiego, tworzenia dokumentów prawnych i organizacyjnych, korzystania z prawa (w tym prawa oświatowego), kompetencji lidera, pozyskiwania funduszy na działalność szkolnego samorządu oraz roli i zadań samorządu uczniowskiego w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach. Przygotowano film dokumentujący organizowane zajęcia.

 

W ramach grantu wydana została także publikacja, pt. "Samorząd uczniowski - idee, uwarunkowania i doświadczenia" autorstwa doc. Przemysława Ziółkowskiego z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Stworzono także interaktywną platformę samorządności uczniowskiej na której zamieszczane są stale różne materiały dla liderów samorządów uczniowskich i ich opiekunów.

 

Każdy z samorządów uczniowskich ma także możliwość dzielenia się tam własnymi doświadczeniami oraz pomysłami i inicjatywami z własnych szkół. W okresie między poszczególnymi szkoleniami, liderzy samorządu mieli za zadanie wdrażać poznane na szkoleniach elementy i idee w swoich szkołach i placówkach. Ostatnią fazą grantu były audyty działalności samorządów uczniowskich w szkołach ponadgimnazjalnych, które brały udział w szkoleniach i sprawdzenie poprawności i zakresu działania samorządów uczniowskich w 9 szkołach, które wyraziły gotowość poddania się ewaluacji. Na podstawie przygotowanych wcześniej standardów działalności samorządów uczniowskich oraz tzw. dobrych praktyk, opracowano kwestionariusz audytu na podstawie którego komisja dokonała oceny poprawności działania dziewięciu samorządów uczniowskich. To pozwoliło na przyznanie samorządom uczniowskim certyfikatów jakości pracy samorządu uczniowskiego oraz wręczenia pucharów:

1 miejsce - III Liceum Ogólnokształcące z Inowrocławia

2 miejsce - Zespół Szkół Handlowych z Bydgoszczy

3 miejsce - Zespół Szkół nr 2 (II LO) z Bydgoszczy

Wyróżniono następujące samorządy uczniowskie:

- Zespół Szkół nr 3 (III LO) w Bydgoszczy

- Zespół Szkół nr 7 (VII LO) w Bydgoszczy

- Zespół Szkół Medycznych (VIII LO) w Bydgoszczy

- Zespół Szkół Chemicznych w Bydgoszczy

- Zespół Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy

- Zespół Szkół Technicznych w Kcyni

 

Podczas konferencji młodzież - liderzy samorządów zaprezentowali jak kompetencje zdobyte podczas udziału w szkoleniach wpłynęły na jakość pracy ich samorządów uczniowskich w szkołach. Nauczyciele - opiekunowie podzielili się swoimi refleksami dotyczącymi udziału w projekcie oraz przekazali cenne wnioski na przyszłość, zaś dyrektorzy szkół przedstawili jak z Ich perspektywy wygląda współpraca z samorządem uczniowskim. Wszyscy zgodnie twierdzili, że udział w grancie był żywą lekcją demokracji.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl