strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach » Dobre praktyki

2015-12-21 10:06 / 6009   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Pasja prawdziwa z dopalaczami wygrywa…

Dnia 15 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu odbyła się konferencja „Współczesne dopalacze – zjawisko i uwarunkowania, rozpoznawanie zachowań”, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy — Delegaturę w Toruniu przy współpracy Urzędu Miasta Grudziądza.

 

Głównym celem konferencji było zapoznanie młodzieży z prawnymi i zdrowotnymi konsekwencjami zażywania dopalaczy oraz wypracowanie wniosków na temat miejsc niebezpiecznych i sposobów alternatywnego spędzania wolnego czasu.

Podczas konferencji młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wysłuchała prelekcji przedstawicieli różnych instytucji wspierających szkoły: Komendy Policji w Grudziądzu i Chełmnie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu i Chełmnie oraz Ratownictwa Medycznego ze Szpitala Regionalnego w Grudziądzu. Prezentacje były poparte krótkimi filmami obrazującymi skutki zażywania dopalaczy i prawdziwymi historiami młodych ludzi.

 

Uczestnicy konferencji obejrzeli dwa wzruszające przedstawienia o tematyce profilaktycznej w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie: ”Trędowaty, bo niekochany…” i „Spójrz – jestem, czuję, żyję…”

 

W czasie konferencji uczestnicy obejrzeli wystawę plakatów i ilustracji wykonanych przez młodzież. Prace były niezwykle twórcze i można je skomentować zamieszczonymi na nich hasłami, np. „Pasja prawdziwa zawsze z dopalaczami wygrywa” i „Nie daj się wypalić dopalaczom”.

 

Na zakończenie konferencji zaprezentowano wnioski i rekomendacje dotyczące unikania wskazanych przez uczniów miejsc niebezpiecznych, np. dyskotek i imprez w nieznanym towarzystwie oraz możliwości alternatywnych dla dopalaczy form spędzania wolnego czasu, np. poprzez sport, rozwijanie pasji i zainteresowań, wolontariat i spotkania z przyjaciółmi.

 

Całej konferencji towarzyszyła refleksja, że zażywanie dopalaczy jest błędem, którego nie da się naprawić. 

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl