strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach » Bezpieczna i przyjazna szkoła

dyrektorzy placówek - wszyscyKuratoriom Oświaty w Bydgoszczy - wolne miejsca w szkołach - PILNE !!!2019-07-18
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieKomunikat w sprawie terminów narad z dyrektorami szkół inaugurujących rok szkolny 2019/20202019-06-13

dla dyrektorów i samorządów „Dopalacze” – Harmonogram debat o dopalaczach dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Bydgoszczy i Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy organizuje powiatowe debaty z młodzieżą.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-11-18 14:08 / 5906    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Problem uzależnień i używania substancji psychoaktywnych oraz leków
Zaniepokojona pojawiającymi się wśród młodzieży przypadkami rożnego rodzaju uzależnień i używania między innymi substancji psychoaktywnych oraz leków, w trosce o bezpieczeństwo uczniów uprzejmie proszę o uwzględnienie w szkolnych programach profilaktyki powyższej problematyki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-12-12 12:22 / 5056    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Szkolenie pracowników przedszkoli w zakresie opieki nad dzieckiem z cukrzycą
21 listopada 2014 roku w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbyło się szkolenie pracowników przedszkoli w zakresie opieki nad dzieckiem z cukrzycą. Projekt „Opieka nad dzieckiem z cukrzycą - szkolenie dla pracowników przedszkoli” jest zrealizowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 3 liczba załączników 0 2014-11-27 11:19 / 5001    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Konferencja prasowa inaugurująca Rządowy Program "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła"
30 września 2014 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu odbyła się Konferencja prasowa inaugurująca Rządowy Program "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła". W konferencji udział wzięli: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Sławomir Kopyść - Członek Zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, Michał Zaleski - Prezydent Miasta Torunia, insp. Grzegorz Jach - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego, Anna Łukaszewska - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Joanna Masłowska - Wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 8 liczba załączników 0 2014-10-27 09:07 / 4911    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Rozstrzygnięcie konkursu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
Na podstawie art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014 - 2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2014-10-15 15:15 / 4863    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert ważna informacja
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2014-09-19 15:47 / 4774    K. Zaremba

informacje ogólne Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” ważna informacja
Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego Organizacji Pozarządowych
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-17 13:57 / 4765    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów List Pana Tadeusz Sławeckiego Sekretarza Stanu w MEN w sprawie Rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, 28 lipca 2014 roku weszła w życie uchwała Nr 130/2014 Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła". Przyjęcie Programu do realizacji wpisuje się w kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 pn. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-09-16 12:23 / 4868    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     [1]     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl