strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2016-02-09 14:29 / 6149   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu profilaktycznego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną „Wybieram zdrowie – wybieram życie

Wybieram zdrowie, wybieram życie” 

 

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice

Uczniowie i Dzieci

 

Składamy podziękowania za tak liczny udział w wojewódzkim  konkursie profilaktycznym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną „Wybieram zdrowie – wybieram życie”, którego celem było rozwijanie uzdolnień i pasji, ale także wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konkurs jest elementem cyklu spotkań, konkursów i imprez skierowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowanych w ramach Forum Dyrektorów Szkół Specjalnych i Integracyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku szkolnym 2015/2016. Powyższe działania zostały objęte Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, a także patronatem medialnym TVP 3 Bydgoszcz i Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.

 

Cieszymy się, że konkurs spotkał się z tak dużym zainteresowaniem - nadesłano ponad 100 prac. Autorami plakatów i folderów są dzieci uczęszczające do szkół podstawowych oraz młodzież ucząca się w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, szkołach przysposabiających do pracy oraz zespołach edukacyjno-terapeutycznych naszego województwa. Komisja konkursowa miała trudne zadanie wybierając najlepsze spośród tak wielu interesujących prac. Doceniono w szczególności samodzielność wykonania prac, oryginalność, pomysłowość autorów oraz różnorodność zastosowanych technik i niekonwencjonalne podejście do formy i tematu konkursu.

 

Zważywszy na cel konkursu jakim była promocja talentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, a także szeroko rozumiana profilaktyka, nagrodzone prace wyeksponowane zostaną 19 lutego 2016r. w Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy podczas I Spotkania Integracyjnego Uczniów Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Przed nami Świat” oraz na stronach internetowych organizatorów.

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Świeciu

Małgorzata Błaszkiewicz

p. o. Kujawsko-Pomorskiego 

Kuratora Oświaty

Jolanta Metkowska

 

 

                                                                                              

Nagrody przyznano w kategoriach:

a) uczniowie klas I – III szkoły podstawowej,

b) uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,

c) uczniowie szkół gimnazjalnych,

d) uczniowie zespołów edukacyjno-terapeutycznych,

e) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i szkół przysposabiających do pracy.

 

Przyznano również trzy nagrody specjalne:

a) Nagrodę Specjalną Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty,

b) Nagrodę Specjalną Starosty Świeckiego,

c) Nagrodę Specjalną Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl