strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2016-11-30 14:18 / 6829   K. Zaremba informacje ogólne
Wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w Bydgoszczy

24 listopada 2016 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy  uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z rejonu bydgoskiego otrzymało dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów. Na rok szkolny 2016/2017 w województwie kujawsko-pomorskim przyznano stypendia Prezes Rady Ministrów dla 226 uczniów.

 

W uroczystości udział wzięli m.in.: Wojewoda Kujawsko-Pomorski - p. Mikołaj Bogdanowicz, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik, Kierownik Referatu Strategii i Jakości Edukacji w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy - p. Włodzimierz Złotnicki, stypendyści Prezesa Rady Ministrów, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodzice wyróżnionych uczniów. 

 

Pan Wojewoda w trakcie przemówienia pogratulował sukcesu zebranym Stypendystom, podkreślił ich znaczenie dla zasobów intelektualnych województwa, a także rolę jaką mogą odegrać dla rozwoju gospodarki. Pan Kurator podziękował dyrektorom, nauczycielom oraz rodzicom, którzy wspierają rozwój i zainteresowania młodych ludzi, w trakcie swojego wystąpienia zaznaczył, że sukces odniesiony przez uczniów to suma talentu i codziennej pracy. Pan Kurator zwrócił się do Stypendystów z prośbą, aby motywowała ich do pracy głównie pasja i miłość do tego co robią. 

 

W trakcie uroczystości w imieniu nagrodzonych stypendystów głos zabrała uczennica Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu  Denisa Pawłowska. Uroczystość uświetniły występy solistów Zespołu „Młodzi zdolni” Studio Wokalne Młodzieżowego Domu Kultury  nr 5 w Bydgoszczy, pod kierunkiem p. Małgorzaty Grabowicz. 

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendysta otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, zgodnie z trybem określonym w statucie szkoły. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły, która zatwierdza jednego kandydata (w przypadku braku rady szkoły - rada pedagogiczna). Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez radę szkoły (radę pedagogiczną), dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, a kurator oświaty - za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej - Prezesowi Rady Ministrów.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkich wyróżnionym!

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl