strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2017-11-30 11:31 / 7712   K. Zaremba informacje ogólne
Wręczenie dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów - Bydgoszcz

28 listopada 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów.   W spotkaniu udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z rejonu bydgoskiego. Na rok szkolny 2017/2018 w województwie kujawsko-pomorskim przyznano stypendia Prezes Rady Ministrów dla 232 uczniów. W trakcie spotkania wręczone zostały odznaczenia państwowe i resortowych oraz Nagroda Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, które nie zostały odebrane w Dniu Edukacji Narodowej.

 

W uroczystości udział wzięli m.in.: Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - p. Paulina Wenderlich, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – p. Zbigniew Ostrowski, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty - p. Marek Gralik, Starosta Bydgoski – p. Wojciech Porzych, Wicestarosta Sępoleński – p. Andrzej Marach, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy - p. Adam Soroko, stypendyści Prezesa Rady Ministrów, dyrektorzy szkół,  nauczyciele oraz rodzice wyróżnionych uczniów. 

  

Pani Dyrektor w trakcie przemówienia pogratulowała sukcesu zebranym Stypendystom, podkreśliła ich znaczenie dla zasobów intelektualnych województwa, a także rolę jaką mogą odegrać dla rozwoju gospodarki.

 

Pan Kurator złożył serdeczne gratulacje zarówno odznaczonym i nagrodzonym nauczycielom, a także zebranym uczniom.  Podziękował organom prowadzącym, dyrektorom, nauczycielom oraz rodzicom, którzy wspierają rozwój i zainteresowania młodych ludzi. W trakcie swojego wystąpienia zaznaczył, że sukces odniesiony przez uczniów to suma codziennej ciężkiej pracy, okraszonej czasem wyrzeczeniami oraz  pasji i talentu.

 

Pan Wicemarszałek wręczył stypendia finalistom Konkursu Naukowego E(x)plory  - uczniom Zespołu Szkół nr 4 w Bydgoszczy: Dorianowi Żarna oraz Wiktorowi Kuś, a także gratulacje dla opiekunki naukowej projektu - p. Kamili Tuzińskiej. Uczniowie przygotowali na Konkurs E(x)plory projekt innowacyjnej jednostki napędowej, mogącej zastąpić silniki spalinowe, tudzież wysokoprężne oraz być konkurencją dla napędów ekologicznych.

W trakcie uroczystości w imieniu nagrodzonych stypendystów głos zabrały: Paulina Gwizdała uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Bydgoszczy oraz Sara Tomalak uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Uroczystość uświetniły występy Zespół Muzyki Dawnej CONCENTUS z Pałacu Młodzieży Bydgoszczy, pod kierunkiem p. Patrycji Cywińskiej-Gackiej.

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendystą może zostać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, zgodnie z trybem określonym w statucie szkoły. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły, która zatwierdza jednego kandydata (w przypadku braku rady szkoły - rada pedagogiczna). Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez radę szkoły (radę pedagogiczną), dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, a kurator oświaty - za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej - Prezesowi Rady Ministrów.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkich wyróżnionym!

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl