strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt




Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-04-16 13:51 / 8092   R. Ciechanowskiważna informacja informacje ogólne
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży...

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich 2018 r. w formie wsparcia oraz w formie powierzenia realizacji zadania.


Termin składania ofert wyznacza się od dnia 17 kwietnia 2018 r. do dnia 7 maja 2018 r.


Oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań (stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia).

 

Szczegółowe informacje w serwisie: http://www.bip.kuratorium.bydgoszcz.pl/?cid=40




© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl