strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-04-23 14:48 / 8112   E. Balana-Mroczkowska informacje ogólne
Sprawozdanie z konferencji "Edukacja dla zdrowia"

Sprawozdanie z konferencji „Edukacja dla zdrowia

 

17 kwietnia 2018 roku w Sali Konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  odbyła się konferencja „Edukacja dla zdrowia”. Mając na uwadze wspólne cele i zbieżne zadania, Minister Edukacji Narodowej zawarł  z Głównym Inspektorem Sanitarnym porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. Jednym z działań jest wspólnie zorganizowanie konferencji w każdym z województw, których głównym tematem są przedsięwzięcia i programy odnoszące się do profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny w środowisku szkolnym.

W spotkaniu udział wzięli: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski p. Józef Ramlau, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty p. Marek Gralik, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy p. dr Jerzy Kasprzak, a także zaproszeni nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W czasie konferencji zostały poruszone następujące zagadnienia: „Psychologiczne podstawy zmiany nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej”- prof. dr hab. Roman Ossowski; „Promujemy zdrowy styl życia- w kontekście przepisów prawa”, „Bezpieczna szkoła+”- przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy; „Programy edukacyjne realizowane w szkołach przez Państwową Inspekcję Sanitarną”, „Wytyczne dotyczące problemu ciężkich tornistrów”- przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy; „Sieć szkół promujących zdrowie”- p. Dorota Andrzejewska, nauczyciel konsultant KP CEN w Toruniu.

© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl