strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt




Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-05-16 11:23 / 8138   K. Zaremba informacje ogólne
Inauguracja regionalnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

14 maja br. Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik wziął udział w XLIV uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego połączonej z Forum Samorządowym, z okazji inauguracji regionalnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przy Placu Teatralnym 2.

 

Do udziału w obchodach Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober zaprosili między innymi: parlamentarzystów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, środowisk naukowych, kombatantów, służb mundurowych, organizacji pozarządowych. 

 

W trakcie uroczystości miały miejsce między innymi: ceremonia podniesienia flagi, inscenizacja wizyty w regionie marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego oraz recytacja fragmentów „Pana Tadeusza”.

 

Pierwszym akcentem regionalnych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości było umieszczenie na frontonie gmachu Urzędu Marszałkowskiego tablicy z apelem o wspólne świętowanie jubileuszu. 

 

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Fot. Łukasz Piecyk

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP





© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl