strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
2018-06-04 10:02 / 8152   K. Mikulskiważna informacja informacje ogólne
Zbieranie informacji o laureatach i finalistach olimpiad i turniejów - korekta wykazu

 

Państwo Dyrektorzy

Szkół Ponadpodstawowych

Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie prosi o przesłanie w terminie do 8 czerwca 2018 r. informacji dotyczącej uczniów szkoły, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady, turnieju. 

W wykazie sporządzonym zgodnie z podanym w załączniku nr 1 wzorem, proszę umieścić imiona i nazwiska laureatów i finalistów tych olimpiad i turniejów, które są ujęte pod wskazanym linkiem umieszczonym w załączniku nr 2. 

 

Jednocześnie informujemy, iż decyzją Kuratora Oświaty wręczenie dyplomów i pamiątkowych statuetek nastąpi 15 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 w Bydgoszczy,

18 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w Toruniu,

18 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 we  Włocławku.

 

Uwaga!

Jeśli do 8 czerwca 2018 r. nie zakończą się zawody III stopnia, a uczeń Państwa szkoły został do nich zakwalifikowany, to proszę przekazać kopię zaproszenia ucznia do udziału w zawodach finałowych olimpiady lub turnieju.

Informacje prosimy przesłać na adres e-mail: kmikulski@bydgoszcz.uw.gov.pl oraz wersję papierową na adres: Wydział Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, z dopiskiem "Finaliści i laureaci olimpiad".
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl